Leesvoor

Het Flevoziekenhuis voert jaarlijks een toezichtgesprek met de Inspectie van de Gezondheidszorg (IGZ). Het verslag van dit gesprek is openbaar en vindt u pdf hier (343 KB) (pdf).