Het Flevoziekenhuis biedt goede en veilige zorg. Dat bevestigt het besluit van het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ), september jl. om het Flevoziekenhuis - naast de accreditatie voor het veiligheidsmanagementsysteem VMS -  de ziekenhuisbrede accreditatie te verlenen. Hiermee spreekt het NIAZ zijn vertrouwen uit over de kwaliteit en veiligheid van zorg in het Flevoziekenhuis. Het Flevoziekenhuis heeft afgelopen jaren een kwaliteitssysteem ontwikkeld. Het ziekenhuis heeft daarmee geïnvesteerd in een eenduidige manier van werken en een continue verbetercultuur. Medewerkers voelen zich verantwoordelijk voor een hoge kwaliteit en kijken steeds weer hoe zaken anders, beter en veiliger kunnen.