Flevoziekenhuis heeft VMS accreditatie

Het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ) heeft het Flevoziekenhuis op 13 september 2013 accreditatie verleend voor het Veiligheidsmanagementsysteem. Daarmee voldoet het Flevoziekenhuis aan alle voorwaarden die de Inspectie van de Gezondheidszorg (IGZ) en de zorgverzekeraars stellen. Naast een veiligheidsmanagementsysteem moeten alle ziekenhuizen ook beschikken over een geaccrediteerd kwaliteitssysteem. Het NIAZ heeft het Flevoziekenhuis daarvoor in oktober 2014 de accreditatie toegekend.

Op basis van patiëntveiligheidsonderzoek van NIVEL/EMGO zijn tien inhoudelijke thema's vastgesteld waarop veel winst te behalen valt als het gaat om het terugdringen van de onbedoelde vermijdbare schade in ziekenhuizen. Deze 10 thema’s maken deel uit van het landelijke Veiligheidsmanagementsysteem VMS. Voorbeelden van thema’s zijn medicatieveiligheid, de zorg voor kwetsbare ouderen, pijn en infectiepreventie.