Het Flevoziekenhuis gaat de medicatietoedieningen controleren met het medicatieveiligheidssysteem van MedEye. Daarmee kiest het ziekenhuis, dat 385 bedden telt, voor innovatieve en aantoonbaar bewezen technologie om de medicatieveiligheid aan het bed van de patiënt te bewaken. Het Flevoziekenhuis is het eerste ziekenhuis in de regio dat MedEye gebruikt.

medeyeV.l.n.r.: Gauti Reynisson (CEO Mint Solutions), Robin Roelofs (ziekenhuisapotheker Flevoziekenhuis)
en Edo Schubert (Lid RvB Flevoziekenhuis).

Foutloos medicatie verstrekken

Edo Schubert, lid Raad van Bestuur en verantwoordelijk voor kwaliteit en veiligheid, is verheugd over de enorme stap vooruit in medicatieveiligheid: “Medicatieveiligheid is in alle ziekenhuizen een belangrijk onderwerp, juist omdat we weten dat er nog te vaak iets misgaat of dreigt te gaan. Medicijnen moeten goed gecontroleerd worden tijdens het verstrekken. Door drukte, routinematig handelen en te weinig oprechte aandacht gaat het te vaak niet goed. Het risico op fouten is vele malen kleiner door de inzet van techniek ten opzichte van een situatie waarin het mensenwerk is”

Uit diverse onderzoeken* blijkt dat één op de vijf toedieningen in ziekenhuizen verkeerd wordt uitgevoerd, bijvoorbeeld omdat de dosering, het tijdstip of de medicatie zelf onjuist is. Het medicatieveiligheidssysteem van MedEye verifieert alle soorten medicatie op juistheid en helpt verpleegkundigen met een efficiënte en correcte registratie. Het systeem maakt gebruik van verschillende technologieën (o.a. een medicatiescanner die medicatie herkent d.m.v. computervision, barcodes en slimme software).

In het specifieke geval van zogenaamde High Risk medicatie, waarvoor een dubbele controle is vereist, helpt het systeem zelfs om de tweede verpleegkundige te vervangen. Met dit systeem zet het Flevoziekenhuis een enorme stap vooruit in veiligheid en efficiency.

Medicatieveiligheid primair aandachtspunt

Ook ziekenhuisapotheker Robin Roelofs kijkt uit naar het gebruik van MedEye: “Medicatieveiligheid is een primair aandachtspunt. Hoe beter en aantoonbaarder je dit proces inricht hoe veiliger het wordt. Ons einddoel is altijd de juiste medicatie in de juiste dosering en toedienvorm op de juiste tijd aan de juiste patiënt te verstrekken. MedEye is daarin een belangrijke veiligheidsklep.”

Verhuizing naar ‘s-Hertogenbosch

Mint Solutions, de makers van het medicatieveiligheidssysteem MedEye maakte het afgelopen jaar een sterke groei door en verwacht dat eind 2018 twintig procent van de ziekenhuizen werkt met het medicatieveiligheidssysteem van het bedrijf. Vanwege de sterke groei verhuisde Mint Solutions afgelopen maand vanuit Amsterdam naar ’s-Hertogenbosch om vanuit hier ook zorginstellingen in België en andere Europese landen te bedienen. Gauti Reynisson, CEO van Mint Solutions, is verheugd over de verhuizing: “De huidige groei vereiste meer ruimte. ‘s-Hertogenbosch is centraal gelegen en er zijn veel hightechbedrijven gevestigd. Samen met onze klanten blijven we innovatieve oplossingen voor medicatieveiligheid leveren en maken we de gezondheidzorg elke dag een beetje veiliger en efficiënter."

*Onderzoeken: Prevalence and Nature of Medication Administration Errors in Health Care Settings: A Systematic Review of Direct Observational Evidence. The Annals of Pharmacotherapy, Feb 2013
email this page
Op dinsdag 13 maart 2018 organiseert Parkhuys Almere de informatieavond 'Als kanker je wereld op zijn kop zet'. De bijeenkomst begint om 19.00 uur en duurt tot 22.00 uur. Tijdens de avond krijg je handvatten om tijdens of na de behandeling te 'leren lopen op je handen' als alles op zijn kop staat, en af en toe even stil te staan. Spreker tijdens deze avond is Jannet Wiegersma, verpleegkundig specialist mammacare in het Flevoziekenhuis. Ook familie en vrienden zijn van harte welkom, de toegang is gratis.

parkhuys almere ingang

 
 
Onder het motto 'Laat je hart spreken' is er op woensdag 14 februari van 9.30 uur tot 16.30 uur een speciaal event in de centrale hal van het Flevoziekenhuis. Mantelzorgers en zorgverleners uit Almere kunnen die dag genieten van een kopje koffie en wat lekkers, zich laten verwennen met een handmassage en tussendoor ervaringen delen met andere mantelzorgers en zorgverleners. In de vorm van train-de-trainer kunt u leren handen masseren in een plezierige, ontspannen en energiegevende sfeer.

handmassage

Wist u dat een handmassage ontspanning geeft en je even afleidt van de pijn of onrust? Sinds 2012 geeft een team van ruim 20 vrijwilligers handmassages aan patiënten op verschillende verpleegafdelingen. Het event is een initiatief van onze consulent complementaire zorg en haar vrijwilligers.

Honderd kinderen uit het hele land namen donderdag voor één dag het stokje over van een baas, CEO, directeur, burgemeester of hoofdredacteur tijdens het project ‘Baas van Morgen’. Net als voorgaande jaren doet het Flevoziekenhuis weer mee aan dit bijzondere project. Esmay, een 15-jarige leerling van het Buitenhout College 'neemt vandaag de plek in' van ons lid raad van bestuur, Edo Schubert.

baas van morgen 2018 2

Na de kennismaking met Edo is ...Esmay in uniform meegelopen op de Dagbehandeling. Esmay heeft met allerlei werkzaamheden kennisgemaakt. Zo heeft zij samen met een verpleegkundige een opnamegesprek gevoerd, een patiënt van de OK opgehaald, gekeken bij het meten van de bloeddruk tot het ontslaan van een patiënt (de patiënt mag weer naar huis). Esmay is erg enthousiast om een kijkje te nemen in het ziekenhuis. Zo vertelde zij ons tijdens de kennismaking dat zij interesse heeft om mbo-verpleegkunde te gaan studeren om eventueel later als verpleegkundige op de ambulance te gaan werken.


Esmay heeft ook een opdracht van Edo meegekregen : "Hoe kunnen we jongeren enthousiast maken om te komen werken in de zorg?". Esmay: "Werken in een ziekenhuis is zeker niet saai maar juist heel leuk! Je doet verschillende dingen, je krijgt met allerlei soorten leeftijden en mensen te maken. Elke patiënt heeft weer andere zorg nodig en dat maakt het werk erg afwisselend. Ik wist niet dat er bijna 200 soorten beroepen zijn in het ziekenhuis. Maar ook dat je bijvoorbeeld na je mbo Verpleegkunde de opleiding vanuit het ziekenhuis kan doen voor HBO waarin je werken en leren samen doet. Ik denk dat de variatie in werk en de vele mogelijkheden erg belangrijk zijn om te promoten bij jongeren die interesse hebben om te werken in de zorg".

Het project 'Baas van Morgen' is een initiatief van JINC, een organisatie die kinderen helpt naar een goede start op de arbeidsmarkt. Door een 'bliksemstage' van een dag willen de organisatie en alle deelnemende bedrijven laten zien hoe belangrijk het is voor ‘al het talent van morgen’ om een goed begin te krijgen op de arbeidsmarkt.

Het project ‘Brusjes’ heeft de Cliënten Jaar Prijs 2017 gewonnen. Indiener Melissa Cabaret-Wesselius nam, namens de Neonatologie, de prijs - een beeldje van de Witte Olifant en een cheque ter waarde van 2500 euro - in ontvangst van voorzitter Frank Heeren van de Cliëntenraad. Er kon online gestemd worden en op 15 december verzamelden leden van de Clientenraad stemmen in de centrale hal. Er werden bijna duizend stemmen uitgebracht. ‘Brusjes’ kreeg 40% van de stemmen.

cjp 2017 2

Melissa Cabaret-Wesselius was dolblij met de eerste prijs. “Het is een beetje dubbel gevoel, want we hadden als kinderafdeling twee projecten die meededen. Met het prijzengeld kunnen we dit project heel goed oppakken. Dat is heel goed nieuws voor alle ouders en broertjes en zusjes van onze jongste patiëntjes”.

Doel van het project ‘Brusjes’ is broertjes en zusjes van vroeg geboren baby’s beter begeleiden. Een te vroeg geboren baby heeft veel impact op het gezin. Broertjes en zusjes kunnen vaak niet bij de baby omdat bezoek beperkt mogelijk is. De pedagogisch medewerkers willen met voorlichtingsmateriaal het gezin beter ondersteunen.

De overige genomineerden waren: de gezamenlijke ‘intakestraat’ van het verloskundig samenwerkingsverband Preall (ingediend door de EVR Gynaecologie / verloskunde, het project ‘family integrated care’ door de IC en het project ‘Aankleding Kinderafdeling’ van de kinderafdeling.

“Allemaal hele goede initiatieven”, aldus voorzitter Frank Heeren van de Cliëntenraad. “Ik hoop dat de nominatie ook deze projecten verder helpt in de realisatie”.

De Cliënten Jaar Prijs wordt - op initiatief van de Clientenraad van het Flevoziekenhuis – eens in de twee jaar uitgereikt aan een project dat de kwaliteit van zorg voor patiënten verbetert.
De vier genomineerde afdelingen maakten allemaal een filmpje waarin ze hun project presenteerden: