Dankzij slimme diagnostiek hoeven minder zwangere vrouwen met verdenking op een longembolie een potentieel schadelijke CT-scan te ondergaan. In een publicatie in de New England Journal of Medicine beschrijven internationale onderzoekers onder leiding van het LUMC een diagnostisch algoritme om het aantal CT-scans veilig terug te dringen.
Het onderzoek is, behalve in het LUMC, in 9 Nederlandse ziekenhuizen uitgevoerd, waaronder het Flevoziekenhuis in Almere. Daarnaast namen deel: Amsterdam UMC, locatie AMC, Amsterdam; Erasmus MC, Rotterdam; UMCU, Utrecht; Haga Ziekenhuis en MC Haaglanden, beide in Den Haag; Rode Kruis ziekenhuis, Beverwijk; Gelre Ziekenhuis, Apeldoorn; Groene Hart Ziekenhuis, Gouda. Ook deden 8 Franse ziekenhuizen en 1 ziekenhuis in Ierland mee.

zwanger
De onderzoekers toonden al eerder aan dat hun zogeheten YEARS-algoritme werkt voor de niet-zwangere patiënt met verdenking op een longembolie. “Voor zwangeren is het nog belangrijker om geen CT-scan uit te voeren, want de straling kan schadelijk zijn voor de baby en de moeder”, leggen arts-onderzoeker Liselotte van der Pol en haar copromotor dr. Erik Klok uit. Een longembolie diagnosticeren bij een zwangere kan lastig zijn, want de symptomen, zoals kortademigheid , lijken op reguliere zwangerschapsklachten. Omdat er geen bewezen diagnostisch algoritme bestaat, moet in de huidige praktijk daarom vrijwel altijd een CT-scan worden verricht .

CT-scans bespaard

De onderzoekers testten hun YEARS-algoritme, bestaande uit een gecombineerde score van patiëntkenmerken en een bloedtest, op 498 zwangeren met verdenking op een longembolie. Afhankelijk van de patiëntkenmerken werd een verschillende bloedtest (D-dimeer) afkapwaarde gehanteerd om wel of niet af te kunnen zien van een CT-scan. Bij verdenking van een diepe veneuze trombose werd, ongeacht de hoogte van de D-dimeer test of patiëntkenmerken eerst een echografie van de beenvaten gedaan. Indien dit een trombose te zien gaf, werd afgezien van de CT scan en meteen behandeling met bloedverdunners gestart. Toepassing van dit algoritme leidde ertoe dat gemiddeld bij 40% van hen geen CT-scan hoefde te ondergaan, terwijl dat zonder het algoritme bij iedere patiënt had gemoeten . Bij zwangeren in het eerste trimester - waar straling extra schadelijk is - was dat zelfs 65 procent. Het overslaan van de CT-scan bleek gerechtvaardigd, want in de drie maanden na de verdenking op longembolie ontwikkelde slechts één zwangere diepe veneuze trombose en geen enkele zwangere een longembolie.

Meteen toepasbaar

“Dit is heel belangrijk nieuws, want het betekent dat we op verantwoorde wijze van CT-scans kunnen afzien bij zwangere patiënten. Bovendien is dit algoritme meteen toepasbaar in de praktijk. In het LUMC werken we al met dit algoritme. Wat ons nog wel te doen staat, is zorgen dat onze bevindingen worden opgenomen in de richtlijnen, zodat alle ziekenhuizen ermee aan de slag kunnen”, aldus onderzoeksleider en hoogleraar Menno Huisman.

Meer weten? Lees het artikel ‘Diagnostic management of suspected pulmonary embolism during pregnancy’ op de website van NEJM, of klik pdf hier (323 KB) .
Pin It
In de week van 18 maart verschijnt de nieuwe Thuis. In deze editie aandacht voor de ziekte van Parkinson. Kees Terlouw vertelt over zijn ervaringen met de ziekte, Parkinsonverpleegkundige Annette Ariaans en neuroloog Jeroen Blankevoort vertellen over de behandeling en begeleiding van Parkinsonpatiënten. In dit nummer ook een portret van anesthesioloog Yusuf Demir.

thuis 201903

In deze Thuis verder aandacht voor de mogelijkheden van de nieuwe MRI. Daphne Ypma: “Patiënten ervaren de ruimte als minder claustrofobisch en waarderen de mogelijkheid tijdens het onderzoek naar beelden te kijken.” Claudia Staats (physician assistant) en Karin Hoogland (vaatdiagnostisch laborant) vertellen over de voordelen voor de patiënt van de ‘one-stop-shop’ voor etalagebenen op de Vaatpoli. Longpatiënt Ben Winter vertelt over zijn eerste ervaringen met de Flevo Behandelcoach app.

'Thuis' is het huis-aan-huisblad van het Flevoziekenhuis en verschijnt driemaal per jaar in Almere, Lelystad, Zeewolde en het noordelijke deel van 't Gooi.
fShare
0
Pin It

Zorgverzekeraar Zilveren Kruis heeft op vrijdag 15 maart per mail en brief een mailing verstuurd naar verzekerden in Flevoland. Hierin wordt gemeld dat de ziekenhuiszorg in de Flevopolder en Noordoostpolder is overgenomen door ziekenhuis St. Jansdal en de Antonius Zorggroep. De mailing is per abuis ook verstuurd naar verzekerden in Almere. In de mailing is ten onrechte niet vermeld dat het Flevoziekenhuis in Almere uiteraard de ziekenhuiszorg voor Almere en Flevoland verzorgt.

Het Flevoziekenhuis heeft met alle zorgverzekeraars contractafspraken voor 2019. U kunt ongeacht uw zorgverzekering altijd bij het Flevoziekenhuis terecht. Alle patiënten die kiezen voor het Flevoziekenhuis zijn bij ons van harte welkom en kunnen rekenen op goede zorg. Zilveren Kruis heeft de informatie inmiddels aangepast op de eigen website en zal verzekerden in Almere hierover informeren. Zie hier voor meer informatie. 

zilveren kruis logo


Zorg in Lelystad
Het Flevoziekenhuis biedt sinds 2010 dialyse en nefrologische zorg (behandeling van nierziekten) aan in Lelystad. Na het faillissement van de MC IJsselmeerziekenhuizen heeft het Flevoziekenhuis in samenwerking met omliggende ziekenhuizen een belangrijk deel van de acute zorg uit Lelystad opgevangen, waaronder spoedeisende hulp zorg ’s avonds en ’s nachts en verloskunde.

Per 1 maart 2019 is het Flevoziekenhuis gestart met het aanbieden van bariatrische zorg (oorzaken, preventie en behandeling van obesitas). Zie hier voor meer informatie. 

Met ingang met ingang van 12 maart is het Flevoziekenhuis gestart met een wekelijks poliklinisch spreekuur verloskunde in Lelystad om zwangeren die kiezen voor een bevalling in het Flevoziekenhuis beter te begeleiden. Zie hier voor meer informatie.

Pin It
Sinds februari werkt het Flevoziekenhuis mee aan de rubriek ‘Medische Zaken’ op Omroep Flevoland. Om de week schuift op donderdag tussen 16.30 en 17.00 uur een arts of verpleegkundige aan in het programma ‘Dit is Flevoland’ om over een zelfgekozen medisch onderwerp te praten. Verpleegkundig specialist mammacare Jannet Wiegersma (over 'nuzorg' bij kanker) en nefroloog Arnold Boonstra (over de gevolgen van nierschade) zijn als eersten aan de beurt geweest. MDL-arts Marco Mundt is de volgende, op donderdag 21 maart a.s. Hij praat met de presentatoren over darmkanker en het bevolkingsonderzoek.

Het programma ‘Dit is Flevoland’ is live te horen – en te zien - via de website van Omroep Flevoland. Het gaat om zogeheten ‘visual radio’, wat betekent dat het met camera’s wordt opgenomen en ook via het tv-kanaal van de lokale omroep wordt uitgezonden. Dat biedt ook de mogelijkheid om dingen mee te nemen en te laten zien tijdens het interview.

Omroep Flevoland Medische Zaken
  
Pin It

Ruim vijftig havo/vwo-leerlingen van zeven Almeerse middelbare scholen kwamen vandaag op bezoek in het Flevoziekenhuis. Onze collega’s van zorg(ondersteunende) afdelingen en de Ambulancedienst vertelden met enthousiasme en trots over hun beroep en lieten zien wat ze zoal doen. De leerlingen konden ook zelf aan de slag met onder meer bloedprikken, reanimeren, hechten en een sonde inbrengen bij oefenpoppen. Het Flevoziekenhuis organiseert deze ‘Helden in de zorg’ experience om jongeren een beeld te geven van de diversiteit van beroepen in een ziekenhuis en hen te enthousiasmeren voor de zorg.

helden in de zorg maart 2019

Pin It