De specialisten van het Wond expertise centrum (WEC) van het Flevoziekenhuis hebben de krachten gebundeld met Zorggroep Almere om de beste mogelijke wondzorg te kunnen bieden aan de inwoners van Almere. Ook de vrijgevestigde huisartsen hebben zich hierbij aangesloten. Almere is daarmee een van de weinige plekken in Nederland waar deze laagdrempelige transmurale zorg voor patiënten met een complexe wond beschikbaar is.

wond expertise centrum 2

Het Wond expertise centrum van het Flevoziekenhuis bestaat uit een team van professionals op het gebied van diabetes, dermatologie, plastische chirurgie, complexe wonden en chirurgie. Al deze zorgverleners brengen hun eigen deskundigheid en ervaring in op het gebied van wonden en wondbehandeling.
Zij werken nu samen met de huisartsen en wijkverpleegkundigen in Almere. Gezamenlijk zijn duidelijke afspraken gemaakt over de behandeling van wonden, onder meer over het gebruik van materialen, verwijzing naar het ziekenhuis en de overdracht met de wijkverpleging. Patiënten krijgen zo optimale wondzorg, in het ziekenhuis én thuis.

Grootste symposium

Om deze intensieve samenwerking tussen de eerste en tweede lijn kracht bij te zetten werd in april van dit jaar het grootste medische symposium ooit in Almere gehouden. Meer dan 200 zorgprofessionals kwamen samen om de wondzorg in Almere te bespreken en te optimaliseren.

 
Pin It
Op vrijdag 29 juni 2018 is onze zeer gewaardeerde collega Frans Kurek, orthopedisch chirurg, overleden. Frans - voor velen dokter Kurek – werkte in het Flevoziekenhuis vanaf 1995. Samen met zijn collega Aad Slingerland heeft hij de orthopedie in Almere op de kaart gezet. Frans was voor ons een markante collega, die met veel gevoel voor humor en een tomeloze inzet zorg verleende. Zijn patiënten stelde hij altijd centraal.

kurek web
Frans was zeer loyaal naar zijn collega's. Frans was al geruime tijd ziek. Hij was erg trots op ‘zijn’ Flevoziekenhuis en dankbaar dat hij uiteindelijk deze goede zorg zelf mocht ontvangen. Wij zullen hem ongelofelijk missen en zijn hem zeer erkentelijk voor alles wat hij voor de orthopedie en het Flevoziekenhuis heeft betekend.

We wensen zijn vrouw Corry en zijn 2 kinderen alle sterkte toe.

Vanaf maandag 2 juli is er in het Stiltecentrum van het Flevoziekenhuis (route 86) de gelegenheid een persoonlijk bericht te schrijven in een condoleanceregister.
Pin It
Voor de 7e keer is de afdeling Dermatologie door de coassistenten uitgeroepen tot Beste Coschap tijdens de Beste Coschap-verkiezing van de CoRaad AMC-UVA. De coassistenten roemen het diverse programma dat Dermatologie aanbiedt en de behulpzaamheid van de gehele staf. Naast Dermatologie waren er nominaties voor de afdelingen KNO en Interne geneeskunde. Dave van der Zwaan - als Beste klinisch onderwijzer - en Annet Slagt (als Beste onderwijsondersteuner) kregen lovende woorden en een mooie oorkonde.

beste coschap 2018

Elk jaar lopen ongeveer 430 AMC-studenten Geneeskunde hun coschappen in het Flevoziekenhuis. Het ziekenhuis leidt daarnaast voor negen specialismen medisch specialisten op.
fShare
0
Pin It
In de week van 2 juli verschijnt ons infomagazine Thuis, dat huis-aan-huis wordt verspreid. In deze editie aandacht voor de Mohs micrografische chirurgie, een speciale operatietechniek bij huidkanker. Dermatoloog Xiaomeng Liu vertelt over haar specialisme en de heer Hermsen over zijn ervaringen. Ook een portret van uroloog Berber Arbeel en de mogelijkheden van de nieuwe CT-scanners.

thuis 201802

In deze Thuis verder aandacht voor: heupoperatie via ‘voorste benadering’ in één dag, veilig toedienen van medicatie met Medeye en hardlopen met reuma. Vmbo-leerling Michelle Oudshoorn vertelt over haar ontmoeting met gipsverbandmeester Gerrit-Jan Westenberg.

'Thuis' verschijnt driemaal per jaar in Almere, Lelystad, Zeewolde en het noordelijke deel van 't Gooi.
Pin It
Op maandag 18 juni hebben in Flevoburen de bestuurders van Zorggroep Almere, Flevoziekenhuis, Spoedpost, Leger des Heils, Hospice Almere en Medi-Mere, een samenwerkingsovereenkomst over kortdurende opnames in het “Eerste Lijns Verblijf” ondertekend. Deze overeenkomst regelt op uniforme wijze kortdurende opvang van kwetsbare ouderen in de regio Almere. Het gaat om duidelijke afspraken die ervoor moeten zorgen dat de patiënt snel op de juiste plek terecht komt, als het thuis even niet gaat.

ondertekening kortdurende opvang kwetsbare ouderen

Zorg op maat

Door de toename van het aantal kwetsbare ouderen in de thuissituatie neemt de vraag naar kortdurend verblijf in onze regio toe. Steeds meer ouderen wonen langer thuis en komen als zij zorg hebben niet altijd direct op de goede plek terecht. Soms is ziekenhuiszorg niet langer nodig, maar kunnen ouderen ook niet direct naar huis. Mensen verblijven soms onnodig lang in het ziekenhuis, krijgen niet de zorg die ze op dat moment nodig hebben; bovendien kan dit leiden tot capaciteitsproblemen op de spoedeisende hulp of verpleegafdelingen van het ziekenhuis.

De afspraken in de samenwerkingsovereenkomst zorgen ervoor dat de huisarts of medisch specialist sneller de juiste plek voor zijn of haar patiënt weet te vinden, er nog betere afstemming is met de specialisten ouderengeneeskunde en er nog beter zorg op maat geboden kan worden aan een kwetsbare oudere die een tijdelijke opname in een zorginstelling nodig heeft.

Hoe verloopt het nieuwe proces?

De verwijzer (een huisarts of andere zorgprofessional) kan via een 24/7 nummer direct een telefonisch (triage-) consult met een collega specialist ouderengeneeskunde voeren. Samen beslissen zij wat de beste oplossing is voor de patiënt. Als er een (spoed)opname nodig is in een zorginstelling kan via de speciaal voor dit doel ingerichte website Verwijshulp.nl, snel en eenvoudig een beschikbare plek voor de patiënt gevonden worden. Hiermee wordt passende zorg geboden en tijd bespaard. Zo zorgen de samenwerkende artsen en zorgaanbieders met elkaar dat de patiënt zo snel mogelijk de juiste zorg en behandeling krijgt.

De deelnemende organisaties hebben afgesproken met elkaar te zorgen voor een actueel overzicht van bedden in de regio. Als er binnen de regio Almere geen plaats is, dan wordt gezocht naar bedden in omliggende regio’s (Amersfoort, Gooi, Utrecht, Amsterdam). Wanneer er helemaal geen bedden beschikbaar zijn, fungeert het ziekenhuis als last resort. De afspraken worden jaarlijks geëvalueerd.
Pin It