Op woensdag 20 november voert een deel van de medewerkers van het Flevoziekenhuis actie over de CAO. Dit wordt ingevuld door op een doordeweekse dag een zogenaamde zondagsdienst te vervullen. Ook in veel andere ziekenhuizen wordt op dezelfde dag actie gevoerd. U hebt er vast in de media het nodige over gehoord of gelezen. Het Flevoziekenhuis betreurt de overlast voor patiënten, maar respecteert het recht op actievoeren van medewerkers. Met de vakbonden en het interne actiecomité is afgesproken dat de kwaliteit en veiligheid van zorg altijd gewaarborgd blijft. De spoedzorg gaat altijd door. Bij twijfel wordt altijd ten gunste van de patiënt gehandeld. 

flevoziekenhuis voorgevel

Wat betekent deze zondagsdienst?

Bij een aantal specialismen werkt een deel van de medewerkers op 20 november alsof het zondag is. Dat betekent dat een deel van de niet-spoedeisende zorg niet wordt verleend. De spoedeisende hulp blijft open en spoedpatiënten worden altijd geholpen. Ook bevallingen gaan door. Patiënten die al  zijn opgenomen kunnen blijven rekenen op de zorg die ze van het Flevoziekenhuis gewend zijn. De bezoekuren blijven zoals normaal. 


De spreekuren op de poliklinieken gaan door zoals gepland, met uitzondering van de spreekuren op de polikliniek Orthopedie, vanwege de combinatieafspraken met Radiologie die niet mogelijk zijn. Als de actie direct gevolgen heeft voor uw behandeling, onderzoek of spreekuur, bent u daar uiterlijk op vrijdag 15 november over gebeld. Heeft u geen bericht ontvangen? Dan kunt u ervan uitgaan dat de actie voor uw zorg of afspraak geen gevolgen heeft.

Gaat uw behandeling, onderzoek of operatie niet door? Wij plannen in overleg met u zo snel mogelijk een nieuw tijdstip in. Onze welgemeende excuses voor de overlast. 

Op welke afdelingen is sprake van een zondagsdienst?

 • Verpleegafdeling Cardiologie
 • Hartbewaking (CCU) inclusief de catheterisatiekamer
 • Verpleegafdeling Chirurgie/Short stay/Dagbehandeling
 • Verpleegafdeling Interne geneeskunde, met uitzondering van de kurenkamers voor oncologie
 • Verpleegafdeling Longziekten
 • Verpleegafdeling Maag-, Darm,- en Leverziekten
 • Verpleegafdeling Orthopedie en Traumachirurgie
 • Afdeling Radiologie
  (Geplande onderzoeken worden verplaatst.
  Alle spoedonderzoeken gaan door).
 • Operatiekamers inclusief de sedationisten.
  (Geplande operaties worden verplaatst. Oncologische operaties, geboortes en spoedoperaties gaan door).

Overige afdelingen

Uw afspraak op de poliklinieken - ook die van bovengenoemde specialismen - gaat gewoon door, wanneer u hierover geen bericht hebt ontvangen. Ook de Spoedeisende Hulp is gewoon open. Ondersteunende zorgafdelingen, zoals het Laboratorium voor Bloedafname, Fysiotherapie, Diëtetiek, etc. werken volgens normale openingstijden. Het Patiënt Contact Centrum is zoals iedere doordeweekse dag telefonisch bereikbaar voor het maken van afspraken.

Achtergrond

Deze zondagsdienst is onderdeel van landelijke acties van een deel van de medewerkers in ziekenhuizen. Het Flevoziekenhuis is lid van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en valt onder deze CAO. De onderhandelingen worden gevoerd door een delegatie van de NVZ en een delegatie van de vakbonden. Landelijk zijn er ongeveer 200.000 ziekenhuismedewerkers bij deze CAO betrokken. De academische ziekenhuizen hebben een eigen CAO, en zijn niet bij deze onderhandelingen en acties betrokken.

De raad van bestuur van het Flevoziekenhuis gunt iedereen die werkt in de zorg een goed salaris. Niet alleen omdat onze collega’s dat zeer zeker verdienen, maar ook omdat we werken in de zorg aantrekkelijk willen houden, nu en in de toekomst. Daarbij hoort waardering en een goede beloning. Door de tekorten aan medewerkers in sommige specialismen is de werkdruk hoog, en soms te hoog. Deze werkdruk legt extra druk op de huidige CAO onderhandelingen.

De raad van bestuur heeft wel grote zorg over de betaalbaarheid van de komende CAO, mede in het licht van het landelijke Hoofd Lijnen Akkoord, dat afgesloten is om de groei van de zorgkosten te beteugelen. Naast een goede CAO vinden we behoud van zorg en werkgelegenheid, nu en in de toekomst, zwaar wegen.

Het spijt ons dat onze patiënten last zullen ondervinden van deze actiedag. We doen er alles aan om deze zo goed mogelijk te laten verlopen. Onze contactpersonen bij de vakbonden en het interne actiecomité hebben zich daar ook nadrukkelijk over uitgesproken.

Vragen?

Heeft u vragen over uw behandeling, opname of onderzoek, neem dan contact op met de betreffende afdeling, u vindt de contactgegevens hier

Pin It

Het Flevoziekenhuis behaalt de maximale eindscore in het Elsevier-onderzoek ‘De beste ziekenhuizen 2019’. Het eindoordeel van het onderzoek rust op twee pijlers: patiëntgerichtheid en medische zorg. Op patiëntgerichtheid behaalt  het Flevoziekenhuis de maximale score, de medische zorg scoort bovengemiddeld. Met deze eindscore maakt het Flevoziekenhuis deel uit van een kopgroep van 9 ziekenhuizen die ver boven gemiddeld scoren, op een totaal van 75 ziekenhuizen. Vorig jaar behaalde het Flevoziekenhuis nog 3 van de maximaal 4 ‘bollen’.

elsevier

Het Flevoziekenhuis scoort met name goed op de onderdelen veiligheid, en (korte) wachttijden. Verder wordt bovengemiddeld gescoord op dienstverlening. Het Flevoziekenhuis wordt zowel op korte als op lange termijn als financieel stabiel beoordeeld.

“Deze uitkomst bevestigt dat we over de hele linie heel goed gepresteerd hebben. Daar zijn we superblij mee. Het is goed nieuws voor onze patiënten, verwijzers en samenwerkingspartners. Het is ook een zeer welkome opsteker voor alle collega’s die zich iedere dag inspannen om de best mogelijke zorg en ondersteuning te leveren. Daar zijn we onze mensen dankbaar voor”, aldus Anita Arts, voorzitter van de raad van bestuur.

Elsevier heeft dit jaar 75 ziekenhuizen onder de loep genomen. De gegevens die Elsevier hiervoor gebruikt zijn de gegevens die ziekenhuizen zelf openbaar maken en beschikbaar stellen aan onder meer de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd.

Alle uitkomsten van het onderzoek Beste ziekenhuizen 2019 verschijnen deze week in Elsevier Weekblad en op www.elsevierweekblad.nl/besteziekenhuizen. Daar staat ook een toelichting op de methodiek.
 

Pin It
In de week van 18 november verschijnt de nieuwe Thuis, de informatiekrant van het Flevoziekenhuis. In deze editie vertelt chirurg Stef Smeets over obesitaschirurgie. Twee van zijn patiënten vertellen over hun ervaringen vóór en na de operatie. Hematoloog Koen de Heer legt uit wat stamceltransplantatie is en hoe de nazorg in het Flevoziekenhuis in oktober van start is gegaan. In dit nummer ook een portret van nefroloog Arnold Boonstra.
In deze Thuis verder aandacht voor het programma ‘Almere durft! De juiste zorg op de juiste plek’, een samenwerking tussen het Flevoziekenhuis en de Almeerse huisartsen. Het artikel ‘Uw medische gegevens en afspraken online’ geeft informatie over de vernieuwde website mijnFlevoziekenhuis.

thuis 201911
'Thuis' is de informatiekrant van het Flevoziekenhuis en verschijnt driemaal per jaar in Almere, Lelystad, Zeewolde en het noordelijke deel van 't Gooi. mijnInfopunt legt in alle wachtruimten een stapel neer.

 
Pin It

Het Flevoziekenhuis is op de 29ste positie geëindigd in de jaarlijkse AD Ziekenhuis Top 100. Dat is 5 plekken hoger dan vorig jaar. De AD Ziekenhuis Top 100 verschijnt dit jaar voor de 16de keer. In totaal zijn er 33 criteria meegenomen in het onderzoek. Het onderzoek wordt gebaseerd op een beperkte selectie van gegevens die ziekenhuizen elk jaar aanleveren. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) gebruikt dezelfde gegevens om toezicht te houden op ziekenhuizen.

AD

Het AD besteedt dit jaar veel aandacht aan het behalen van zogenaamde volumenormen bij oncologische operaties. Om een operatie goed te kunnen moet deze vaak genoeg worden uitgevoerd. Het Flevoziekenhuis behaalt in alle gevallen de volumenormen. De volledig resultaten van het onderzoek zijn hier terug te zien. 

Pin It
Patiënten uit de regio kunnen voortaan in Almere terecht voor de complexe zorg rond een stamceltransplantatie. Dit is mogelijk door de intensieve samenwerking tussen het Flevoziekenhuis en het Amsterdam UMC, en het behalen van de kwaliteitscriteria waaraan het Flevoziekenhuis nu voldoet. Deze maand is de eerste patiënt behandeld.

Stamceltransplantatie

Patiënten met bijvoorbeeld beenmergkanker (multipel myeloom) of lymfeklierkanker kunnen in aanmerking komen voor een autologo stamceltransplantatie (transplantatie van eigen stamcellen). Genezing is niet altijd mogelijk bij patiënten die deze behandeling ondergaan. De behandeling heeft als doel de ziekte te genezen of deze langdurig te vertragen.

Eerste patiënt
Mevrouw Van Rijn uit Almere heeft onlangs een stamceltransplantatie ondergaan. Zij is de eerste patiënt die de eerste kwetsbare weken na de transplantatie in het Flevoziekenhuis is behandeld. De behandeling was zwaar, maar ze kijkt goed terug op haar opname in het Flevoziekenhuis. “Ik ben na de behandeling in het Amsterdam UMC met de ambulance naar Almere gebracht. Daar verbleef ik op de net geopende verpleegafdeling interne geneeskunde. Prachtige kamers. De verpleging, de dokter en ook het eten vond ik top! Ik heb een zware periode gehad. Ik had bijvoorbeeld veel moeite met eten en drinken en medicatie slikken. Daar is goed rekening mee gehouden en op ingespeeld. Het is heel belangrijk dat je als patiënt goed blijft aangeven wat je nodig hebt”. stamceltransplantatie

Hematoloog Koen de Heer legt uit: “Bij een stamceltransplantatie nemen we eerst gezonde stamcellen af. Die vriezen we in. Stamcellen maken in het beenmerg je bloedcellen aan. En bloedcellen heb je nodig om te kunnen leven. Na het afnemen van de stamcellen kunnen we een zeer zware chemokuur toedienen. Deze kuur is een goed middel tegen de kwaadaardige ziekte, maar de beenmergstamcellen kunnen er niet tegen. Deze sterven af. Daarom dienen we na de chemokuur stamcellen toe. Na twee zware weken van weinig weerstand maken de stamcellen weer bloedcellen aan in het beenmerg.” Die zware weken (de dip-periode) kunnen de patiënten sinds kort in het Flevoziekenhuis doorbrengen.

Extra criteria voor speciale zorg
Om de speciale zorg te mogen bieden, moet het Flevoziekenhuis voldoen aan speciale criteria. Artsen en verpleegkundigen extra zijn opgeleid. Er zijn speciale kamers beschikbaar. Daarnaast is er 24/7 een hematoloog (arts gespecialiseerd in bloedziekten) beschikbaar.

Samenwerking met het Amsterdam UMC
Het Flevoziekenhuis en het Amsterdam UMC werken al jaren intensief samen. Door krachten te bundelen kunnen beide ziekenhuizen doen waar ze goed in zijn. De kwaliteit van de zorg in de regio neemt toe. Voor patiënten betekent dit het volgende:

 • Er zijn meer behandelingen dichter bij huis beschikbaar.
 • Als een behandeling alleen in het Amsterdam UMC beschikbaar is, kunnen patiënten hun vertrouwde behandelend arts houden. Koen de Heer werkt bijvoorbeeld als hematoloog zowel in het Flevoziekenhuis in Almere als in het Amsterdam UMC.
 • De mogelijkheid om mee te doen aan meer (behandel)studies in het Flevoziekenhuis. De trialbureau’s van de afdeling Hematologie van het Amsterdam UMC en het Flevoziekenhuis werken intensief samen. Patiënten krijgen door deelname aan deze studies toegang tot de allernieuwste medicijnen.
 • Het Amsterdam UMC krijgt door de samenwerking met het Flevoziekenhuis de ruimte om aan meer patiënten nog complexere zorg te bieden, omdat het Flevoziekenhuis een deel van de patiënten van het Amsterdam UMC kan overnemen.
 • Artsen in opleiding tot hematoloog kunnen in het Flevoziekenhuis een deel van hun opleiding doen, om te leren over de ziekten en behandelingen waar het Flevoziekenhuis goed in is.
Pin It