De afdeling Neurologie van het Flevoziekenhuis geeft op 14 mei 2019, tijdens de Europese Dag van de Beroerte, voorlichting over de signalen van een beroerte (CVA). Een snelle behandeling in de eerste uren kan voorkomen dat een beroerte ernstige gevolgen heeft. Daarom is het belangrijk om zo snel mogelijk de signalen van een beroerte te herkennen en direct 112 te bellen.

neurologie limburg

Alarmsignalen beroerte

Veel mensen kennen de drie meest bekende alarmsignalen bij een beroerte, de plotselinge uitval van ‘mond, spraak, arm’. Daarnaast zijn er nog vier uitvalsverschijnselen die kunnen wijzen op een beroerte, namelijk plotselinge uitval van ‘zicht, evenwicht, gevoel of plotselinge, ernstige hoofdpijn’. Over al deze bekende en minder bekende verschijnselen geeft het Flevoziekenhuis voorlichting tijdens de Dag van de Beroerte.

Praktische informatie

De voorlichting vindt plaats op 14 mei 2019 van 10.00-12.00 uur in de centrale hal van het Flevoziekenhuis. Er is een stand van de patiëntenvereniging niet-aangeboren hersenletsel (NAH) met foldermateriaal over een beroerte. Bezoekers kunnen hier terecht voor informatie en vragen. Ook medewerkers van het Flevoziekenhuis lopen rond met flyers en kunnen vragen van bezoekers beantwoorden. Iedereen die meer wil weten over de signalen van een beroerte is van harte welkom.

Kijk hier naar de Rubriek Medische Zaken van Omroep Flevoland waarin neuroloog Martien Limburg praat over het herkenen van een beroerte.

 
Pin It

Op 15 april is bij de eerste twee patiënten een maagverkleining (de zogenaamde gastric bypass) succesvol uitgevoerd in het Flevoziekenhuis. Bariatrisch chirurgen Stef Smeets en Ruben Schouten voerden de twee operaties gezamenlijk uit, ondersteund door een deskundig team.

De afgelopen weken zijn de operaties zorgvuldig voorbereid. “Het is heel voorspoedig verlopen, mede dankzij de goede voorbereiding. De patiënten maken het goed. Er hebben zich geen complicaties voorgedaan. Na afloop zijn de procedures geëvalueerd en hier en daar hebben we nog kleine verbeterpunten aangebracht”, aldus Stef Smeets, bariatrisch chirurg. 


bariatrisch team
* Het bariatrisch team van het Flevoziekenhuis is per 1 maart 2019 van start gegaan. 


Vanaf 1 maart 2019 is het Flevoziekenhuis gestart met het aanbieden van obesitaszorg. Hierover is overeenstemming bereikt met de curator van de MC IJsselmeerziekenhuizen, waar deze zorg tot het faillissement werd aangeboden. Hierbij gaat het om de totale begeleiding en behandeling van patiënten voorafgaand, tijdens en na een operatieve ingreep. Dit bestaat o.a. uit een screening, een intensief voortraject met begeleiding door o.a. een diëtist en een psycholoog. En uiteindelijk de operatieve ingreep. De patiënt wordt tot 5 jaar na de ingreep gevolgd met poliklinische nacontroles.

Er is veel behoefte aan obesitaszorg. Vanaf de start per 1 maart hebben zich veel patiënten gemeld bij het Flevoziekenhuis. “Wij richten ons nu eerst op de patiënten die al op de wachtlijst stonden voor een operatie vanuit de MC IJsselmeerziekenhuizen en daar de voorbereidende fase al hebben doorlopen. Voor nieuwe patiënten is de toegangstijd tot een operatie daardoor tijdelijk langer. Nieuwe patiënten kunnen als zij dat willen al wel van start met het voortraject. Als er sprake is van een acute situatie kunnen patiënten altijd bij ons terecht”, aldus Stef Smeets.

Het Flevoziekenhuis bouwt het aantal operaties de komende tijd verder uit. Daarbij staan kwaliteit en veiligheid van zorg voorop. De volgende operaties staan ingepland voor begin mei en gaan gedurende de hele zomer door. Vanaf oktober worden er 10-12 patiënten per week geopereerd.

Meer informatie over obesitaszorg is te vinden op de website van het Flevoziekenhuis. 
 
   
Pin It
De poliklinieken, het laboratorium, onderzoeksafdelingen en mijnInfopunt van het Flevoziekenhuis zijn op Hemelvaartsdag (30 mei) en tweede pinksterdag (10 juni) gesloten. Ook de 5 prikposten op locaties in de stad zijn op deze dagen gesloten.

voorgevel zomer
 
Pin It
Dankzij slimme diagnostiek hoeven minder zwangere vrouwen met verdenking op een longembolie een potentieel schadelijke CT-scan te ondergaan. In een publicatie in de New England Journal of Medicine beschrijven internationale onderzoekers onder leiding van het LUMC een diagnostisch algoritme om het aantal CT-scans veilig terug te dringen.
Het onderzoek is, behalve in het LUMC, in 9 Nederlandse ziekenhuizen uitgevoerd, waaronder het Flevoziekenhuis in Almere. Daarnaast namen deel: Amsterdam UMC, locatie AMC, Amsterdam; Erasmus MC, Rotterdam; UMCU, Utrecht; Haga Ziekenhuis en MC Haaglanden, beide in Den Haag; Rode Kruis ziekenhuis, Beverwijk; Gelre Ziekenhuis, Apeldoorn; Groene Hart Ziekenhuis, Gouda. Ook deden 8 Franse ziekenhuizen en 1 ziekenhuis in Ierland mee.

zwanger
De onderzoekers toonden al eerder aan dat hun zogeheten YEARS-algoritme werkt voor de niet-zwangere patiënt met verdenking op een longembolie. “Voor zwangeren is het nog belangrijker om geen CT-scan uit te voeren, want de straling kan schadelijk zijn voor de baby en de moeder”, leggen arts-onderzoeker Liselotte van der Pol en haar copromotor dr. Erik Klok uit. Een longembolie diagnosticeren bij een zwangere kan lastig zijn, want de symptomen, zoals kortademigheid , lijken op reguliere zwangerschapsklachten. Omdat er geen bewezen diagnostisch algoritme bestaat, moet in de huidige praktijk daarom vrijwel altijd een CT-scan worden verricht .

CT-scans bespaard

De onderzoekers testten hun YEARS-algoritme, bestaande uit een gecombineerde score van patiëntkenmerken en een bloedtest, op 498 zwangeren met verdenking op een longembolie. Afhankelijk van de patiëntkenmerken werd een verschillende bloedtest (D-dimeer) afkapwaarde gehanteerd om wel of niet af te kunnen zien van een CT-scan. Bij verdenking van een diepe veneuze trombose werd, ongeacht de hoogte van de D-dimeer test of patiëntkenmerken eerst een echografie van de beenvaten gedaan. Indien dit een trombose te zien gaf, werd afgezien van de CT scan en meteen behandeling met bloedverdunners gestart. Toepassing van dit algoritme leidde ertoe dat gemiddeld bij 40% van hen geen CT-scan hoefde te ondergaan, terwijl dat zonder het algoritme bij iedere patiënt had gemoeten . Bij zwangeren in het eerste trimester - waar straling extra schadelijk is - was dat zelfs 65 procent. Het overslaan van de CT-scan bleek gerechtvaardigd, want in de drie maanden na de verdenking op longembolie ontwikkelde slechts één zwangere diepe veneuze trombose en geen enkele zwangere een longembolie.

Meteen toepasbaar

“Dit is heel belangrijk nieuws, want het betekent dat we op verantwoorde wijze van CT-scans kunnen afzien bij zwangere patiënten. Bovendien is dit algoritme meteen toepasbaar in de praktijk. In het LUMC werken we al met dit algoritme. Wat ons nog wel te doen staat, is zorgen dat onze bevindingen worden opgenomen in de richtlijnen, zodat alle ziekenhuizen ermee aan de slag kunnen”, aldus onderzoeksleider en hoogleraar Menno Huisman.

Meer weten? Lees het artikel ‘Diagnostic management of suspected pulmonary embolism during pregnancy’ op de website van NEJM, of klik pdf hier (323 KB) .
Pin It
Sinds februari werkt het Flevoziekenhuis mee aan de rubriek ‘Medische Zaken’ op Omroep Flevoland. Om de week schuift op donderdag tussen 16.30 en 17.00 uur een arts of verpleegkundige aan in het programma ‘Dit is Flevoland’ om over een zelfgekozen medisch onderwerp te praten. Verpleegkundig specialist mammacare Jannet Wiegersma (over 'nuzorg' bij kanker) en nefroloog Arnold Boonstra (over de gevolgen van nierschade) zijn als eersten aan de beurt geweest. MDL-arts Marco Mundt is de volgende, op donderdag 21 maart a.s. Hij praat met de presentatoren over darmkanker en het bevolkingsonderzoek.

Het programma ‘Dit is Flevoland’ is live te horen – en te zien - via de website van Omroep Flevoland. Het gaat om zogeheten ‘visual radio’, wat betekent dat het met camera’s wordt opgenomen en ook via het tv-kanaal van de lokale omroep wordt uitgezonden. Dat biedt ook de mogelijkheid om dingen mee te nemen en te laten zien tijdens het interview.

Omroep Flevoland Medische Zaken
  
Pin It