35 Internationale gasten bezochten het Flevoziekenhuis in het kader van het International Forum on Quality and Safety van 5 – 8 april in Amsterdam. Zij kregen een impressie van de dagelijkse praktijk van het kwaliteits- en veiligheidsbeleid in het Flevoziekenhuis. Directeur Tim Winkler en medisch manager/KNO-arts Marleen Vleming schetsten de ontwikkelingen en de keuzes die hebben geleid tot de kwaliteitsslag met hogere patiënt- en medewerkertevredenheid en een sterk verbeterd imago als gevolg. Een belangrijke keuze gaat over de verantwoordelijkheid voor kwaliteit en veiligheid. Marleen Vleming: “We hebben artsen en medewerkers zelf verantwoordelijk gemaakt; kwaliteitsadviseurs bieden ondersteuning, het management bespreekt de kwartaalrapportages met betrokkenen. Tim Winkler: “We geven artsen en medewerkers vrijheid en verantwoordelijkheid. Het blijkt te werken.”

De gasten volgden workshops en posterpresentaties rondom de 10 thema’s binnen het VMS veiligheidsprogramma. Ook de samenwerking tussen eerste en tweede lijn, onder meer rondom medicatie, kwam aan de orde. ’s Middags stond een bezoek aan woonzorgcentrum Castrovalva van Zorggroep Almere op het programma.

dutch-day

Pin It