Leesvoor
Op woensdag 11 mei organiseert de Epilepsie Vereniging Nederland samen met het Flevoziekenhuis een informatieavond over epilepsie en behandelmethoden. De avond is bedoeld voor mensen met epilepsie en voor partners en ouders van kinderen met epilepsie, leerkrachten, begeleiders en andere belangstellenden.
De informatieavond vindt plaats in het Auditorium van het Flevoziekenhuis in Almere, van 19.30 tot circa 21.30 uur. De toegang is vrij, aanmelden is gewenst.

evn
De heer dr. C.L.P. Deckers van SEIN (Stichting Epilepsie Instellingen Nederland) verzorgt een lezing. Hierbij besteedt hij ruime aandacht aan de behandeling van epilepsie met anti-epileptica. Deze zijn gericht op het onderdrukken van aanvallen. Een groot gedeelte van de mensen die deze anti-epileptica gebruiken, heeft echter klachten over de bijwerkingen van de medicijnen. Als meer aandacht besteed wordt aan bijwerkingen, dan kan de behandeling mogelijk worden aangepast zonder daarbij het onderdrukken van de aanvallen uit het oog te verliezen. Ook komen andere behandelmethoden aan bod, zoals NVS (Nervus Vagus Stimulatie) en het Ketogeen dieet en epilepsiechirurgie.
Het tweede gedeelte van de avond zal besteed worden aan het beantwoorden van vragen van de aanwezigen.

Aanmelden

Aanmelden is zeer gewenst. Graag via: Epilepsie Vereniging Nederland, Joke Govers, tel. 036 – 533 8687 of via email: noordwest@epilepsievereniging.nl.

Epilepsie

Bij epilepsie is er sprake van een kortdurende storing in het functioneren van de hersenen, waardoor aanvallen ontstaan. Gelukkig kunnen de meeste mensen met medicijnen goed behandeld worden, zodat ze er bijna of zelfs helemaal geen last meer van hebben. Maar dan moet wel eerst de juiste diagnose gesteld worden, want er zijn verschillende vormen van epilepsie. Naar schatting hebben circa 120.000 mensen in Nederland epilepsie en er worden per jaar ongeveer 12.000 nieuwe diagnoses gesteld.

Epilepsie Vereniging Nederland

De Epilepsie Vereniging Nederland (EVN) is de patiëntenbelangenvereniging van en voor mensen met epilepsie en hun direct betrokkenen, met als belangrijkste doelen: het geven van voorlichting en advies, het stimuleren van onderlinge contacten en het behartigen van de belangen. De EVN wijst mensen de weg naar goede epilepsiezorg.