Drie medische vakgroepen van het Flevoziekenhuis zijn op de eerste plaats geëindigd bij de verkiezing van Beste Coschap 2011 van de CoRaad van het AMC en de Universiteit van Amstyerdam. KNO won voor het tweede jaar op rij in de categorie 'korte coschappen' (KNO-Oogheelkunde-Dermatologie). De vakgroepen Gynaecologie en Neurologie sleepten de eervolle titel in de wacht in hun eigen vakgroepcategorie. De prijzen werden uitgereikt tijdens de Medische Carrièredag op woensdag 15 juni in het AMC.

coschap-2011

Van alle opleidingsziekenhuizen van het AMC won het Flevoziekenhuis daarmee de meeste prijzen in deze verkiezing. Voor het eerst was dit jaar ook een arts van het Flevoziekenhuis genomineerd als Beste Clinicus; dermatoloog Dave van der Zwaan. De prestatie van de vakgroepen Neurologie en Dermatologie (2e in de categorie ‘korte coschappen’)  is een extra vermelding waard, omdat deze twee vakgroepen pas sinds 2010 coschappen verzorgen.
 
Opleidingsklimaat
De coschappen in het Flevoziekenhuis scoren over het algemeen hoog op aspecten als patiëntenaantal, teamverband en teamspirit en de laagdrempelige benadering van en door  medisch specialisten. Dat het ziekenhuis zo goed scoort, is volgens het hoofd medische opleidingen, Meta van Voorst Vader, geen toeval: “Het zegt iets over de kwaliteit van de begeleiding door de vakgroepen, maar het zegt ook iets over het opleidingsklimaat in het ziekenhuis. Zonder de beschikbare faciliteiten in ruimte en tijd is het onmogelijk om in de breedte zo goed te scoren.”
Voor de Raad van Bestuur en medische  staf zijn deze resultaten een extra stimulans om door te gaan met de uitbouw van het Flevoziekenhuis als opleidingsziekenhuis.
Het ziekenhuis blijft vasthouden aan investeringen in de modernisering en professionalisering van  onderwijs en opleidingsmethoden. Dit komt uiteindelijk ten goede aan de kwaliteit van en inzichten voor medische behandelingen van patiënten.

Beste Coschap verkiezing
Voor de vijfde keer organiseerde de CoRaad van AMC-UVA dit jaar de verkiezing Beste Coschap. De coassistenten van alle opleidingsziekenhuizen van het AMC geven hun mening over de coschappen die zij in het afgelopen jaar gelopen hebben. Zo kunnen zij laten weten wie het volgens hen verdienen om ‘Beste coschap’ of ‘Beste clinicus’ te worden. Er wordt gestemd in verschillende categorieën. De uitreiking van de prijzen vindt altijd plaats tijdens de Medische Carrièredag, die meestal in juni plaatsvindt.

Pin It