Dinsdag 6 juli hebben de vakgroep oogheelkunde van het Flevoziekenhuis en zes Almeerse opticiens hun onderlinge samenwerking bekrachtigd door het tekenen van de samenwerkingsovereenkomst Opticienzorg. Hiermee streven ziekenhuis en opticiens naar een hoge kwaliteit van de oogzorg in Almere. Door verbetering van de verwijslijnen tussen beide partijen, kunnen patiënten sneller op de juiste plaats worden behandeld en beter worden geïnformeerd. Zorg dichtbij waar het kan, in het ziekenhuis als het moet.

opticienzorg

De opticiens die deelnemen aan OpticienZorg hebben allemaal drie kennisbijeenkomsten gevolgd, stage gelopen op de polikliniek oogheelkunde en een kennistoets met goed gevolg afgelegd. Afgelopen dinsdag namen de opticiens hun certificaat en winkelruitsticker in ontvangst uit handen van Marjolein Ronday, oogarts en voorzitter van de vakgroep Oogheelkunde van het Flevoziekenhuis.

Eén van de deelnemende opticiens is Wim Ellerman van Ellerman Optiek. Hij ziet veel voordelen in het samenwerkingsverband: "Ik ben altijd al voorstander geweest van het delen van kennis en het project OpticienZorg maakt dat mogelijk. Door met en van elkaar te leren, werken we gezamenlijk - oogartsen, optometristen èn opticiens - aan een betere oogzorg in Almere", aldus Ellerman. "Bovendien worden de communicatielijnen ook korter. Als je elkaar kent, pak je toch sneller de telefoon om even met elkaar te overleggen."

Een overzicht van de opticiens die samenwerken in OpticienZorg is binnenkort te vinden op www.flevoziekenhuis.nl/opticienzorg.

OpticienZorg

Sinds vorig jaar werkt het Flevoziekenhuis samen met Het Oogzorgnetwerk aan het verbeteren van de kwaliteit van oogzorg in Almere. Om dit te realiseren zijn verschillende projecten gestart, waaronder het project OpticienZorg. Onder deze noemer komen Almeerse opticiens frequent samen met oogartsen, orthoptisten en optometristen van het Flevoziekenhuis om praktijkgerichte expertise en ontwikkelingen in de oogzorg onderling uit te wisselen. Deze bundeling van kennis en ervaring biedt voordelen in de dienstverlening en de kwaliteit van de zorg. De patiënt is onder meer verzekerd van een kundige beoordeling door een goed geïnformeerde opticien, een accurate doorverwijzing en minder wachttijd voor een afspraak bij de afdeling oogheelkunde in het ziekenhuis.

Oogzorgnetwerk en het Flevoziekenhuis

In Het Oogzorgnetwerk werken 14 ziekenhuizen en lokale zorgaanbieders samen aan de verbetering van de kwaliteit van de oogzorg in Nederland. Het Oogzorgnetwerk is een initiatief van Het Oogziekenhuis Rotterdam. De vakgroep Oogheelkunde van het Flevoziekenhuis trad in mei 2010 toe tot Het Oogzorgnetwerk.

Pin It