Leesvoor

11 Juli j.l. is de digitale afsprakensite mijnFlevoziekenhuis.nl overgezet naar een nieuw systeem. De website is daardoor gebruiksvriendelijker en betrouwbaarder, en heeft bovendien een nieuw en frisser uiterlijk gekregen. De nieuwe site moet het mogelijk maken om nog dit jaar een flinke groei te realiseren in het percentage afspraken dat - digitaal - via mijnFlevoziekenhuis.nl wordt gemaakt.

mijnflevoziekenhuis-nl

Patiënten en geïnteresseerden kunnen sinds maandagmiddag 11 juli 12.00 uur terecht op een vernieuwde en verbeterde site om digitaal afspraken te maken. Daarvan krijgen zij een bevestiging per e-mail en/of sms. Daarnaast kunnen zij voorbereidingen treffen voor hun afspraak door online vragenlijsten in te vullen, kunnen zij hun dossier inzien via 'Mijn Dossier' en via ´Mijn Profiel´ hun eigen gegevens beheren. Voor een aantal onderdelen dienen bezoekers in te loggen met hun DigiD.

Eenmalig registreren

Om gebruik te kunnen maken van de digitale mogelijkheden van mijnFlevoziekenhuis.nl dienen alle bezoekers van de website zich - eenmalig - te registreren met een patiëntnummer en burgerservicenummer. Alleen patiënten die ingeschreven staan bij het Flevoziekenhuis hebben een patiëntnummer. In de eerste 24 uur hebben al bijna 900 bezoekers zich (opnieuw) geregistreerd op mijnFlevoziekenhuis.nl.

Het Flevoziekenhuis heeft er om redenen van privacy en veiligheid voor gekozen dat elke gebruiker van mijnFlevoziekenhuis.nl over een eigen account met een eigen e-mailadres moet beschikken. Ook als een gebruiker een afspraak willen maken voor een gezinslid, bijvoorbeeld een kind, moet het gezinslid een eigen account met een eigen e-mailadres hebben.

Dossier

Patiënten kunnen met hun arts afspreken dat een uitslag of brief digitaal wordt weergegeven in 'Mijn Dossier' op mijnFlevoziekenhuis.nl. Zij ontvangen dan een sms of e-mail met een uitnodiging om hun digitale uitslagen in te zien, dossier te bekijken of een vervolgafspraak te maken. Dit onderdeel van mijnFlevoziekenhuis is nog in ontwikkeling en breidt zich langzaam uit over de verschillende afdelingen.

mijnInfopunt

De medewerkers van mijnInfopunt van het Flevoziekenhuis vangen de eerste hulpvragen op van bezoekers van de site en proberen deze zo goed mogelijk te beantwoorden. Vragen van patiënten die te maken hebben met hun inschrijfgegevens en patiëntnummer, worden rechtstreeks doorgestuurd naar het Inschrijfbureau van het Flevoziekenhuis.