De partner en meest naasten van de patiënt krijgen tijdens de opname zoveel mogelijk ruimte om bij de patiënt te zijn. Zij zijn de hele dag welkom, tot 21.00 uur. Overige bezoekers zijn welkom van 14.00 – 21.00 uur, met maximaal 2 personen tegelijk. Dat is de kern van de nieuwe bezoektijden van het Flevoziekenhuis. “We maken heel bewust onderscheid tussen naasten en overige bezoekers”, zegt directeur Tim Winkler. “De aanwezigheid en concrete hulp van een partner, bijvoorbeeld bij het eten, kan het herstel van de patiënt bevorderen. Maar we willen  ongewenste drukte voor onze patiënten en medewerkers voorkomen.”

Uitzonderingen

Het kan zijn dat de patiënt of mede-patiënt op de kamer gebaat is bij veel rust. Bezoek gedurende de dag – ook van de directe familie - is dan minder wenselijk. Winkler: “De persoonlijke wensen en het herstel van de patiënt staan altijd voorop.” Voor een aantal afdelingen gelden afwijkende bezoektijden. Het betreft de Intensive Care en Hartbewaking. Alle bezoekers zijn hier in principe alleen op bepaalde tijden welkom vanwege de intensieve zorg die wordt verleend. Op de Kinderafdeling zijn ouders dag en nacht welkom, overige bezoekers alleen tussen 16.00 en 19.00 uur.


Restaurant en lounchplekken

Bezoek voor de ene patiënt kan onrustig zijn voor de andere patiënt op een meerpersoons-kamer. “We vragen bezoekers om daarmee rekening te houden. Het ziekenhuis heeft een restaurant, familiekamers en lounchplekken. Als de patiënt uit bed kan, dan mag hij of zij het bezoek daar ontvangen.”

flevoziekenhuis-bezoek


Planetree

Het Flevoziekenhuis heeft bijna een jaar een open bezoekregeling gehanteerd. Dat betekende dat alle bezoekers de hele dag welkom waren op alle verpleegafdelingen. Dit beleid past binnen Planetree, het mensgerichte zorgconcept waarmee het Flevoziekenhuis werkt. Binnen de Amerikaanse Planetree-ziekenhuizen, met vooral eenpersoonskamers, pakt dat goed uit. In het Flevoziekenhuis – een ziekenhuis met één- en meerpersoonskamers leidde de regeling tot positieve en minder positieve ervaringen. “Wat prettig is voor de ene patiënt, bleek soms onprettig voor de ander. Medewerkers gaven aan dat de privacy van patiënten tijdens onderzoeken of gesprekken aan het bed – met bezoek erbij - niet altijd gewaarborgd was. En daarbij vulden sommige bezoekers de regeling wel erg vrij in en kwamen tot laat in de avond”, aldus Winkler. Daarom is besloten om een enquête onder patiënten en medewerkers te houden. “De resultaten hebben geleid tot een aanpassing van de regeling die aansluit bij de wensen van onze patiënten en medewerkers en bij onze situatie en heeft de volle instemming van de Cliëntenraad.”

Pin It