Vorige week is gebleken dat een speciale long-endoscoop niet voldoende gereinigd was. Dit werd vastgesteld bij reguliere controle van de long-endoscopen. Hierna zijn direct de standaard veiligheidsprocedures in werking gesteld.
Dit incident heeft het Flevoziekenhuis doen besluiten om uit voorzorg alle 70 patiënten die met deze speciale ‘EBUS endoscoop’ onderzocht zijn, telefonisch te informeren en hen een test aan te bieden. Hiermee wil het Flevoziekenhuis uitsluiten dat één of meerdere patiënten een infectie heeft opgelopen. De kans dat deze endoscoop bij vorige onderzoeken niet voldoende gereinigd is geweest, is zeer klein. Daarnaast is de kans dat één van deze patiënten een infectie hebben opgelopen ook zeer gering.

flevoziekenhuis-voorgevel

Standaard procedures reinigen endoscopen

De desbetreffende endoscoop (scoop), waarvan één exemplaar in het ziekenhuis aanwezig is, is daarna niet meer gebruikt. Scopen worden na ieder onderzoek meteen handmatig en machinaal gereinigd en gedesinfecteerd volgens standaard procedures. Voor ieder type scoop bestaat een eigen procedure.
Het ziekenhuis is direct een onderzoek gestart naar de oorzaak van dit incident. Hierbij is in ieder geval vastgesteld dat de andere scopen goed gereinigd zijn en worden. Het Flevoziekenhuis heeft het incident bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg gemeld.

Alleen voor patiënten die met een EBUS endoscoop onderzocht zijn

De oproep om zich te laten testen is uitdrukkelijk alleen gericht aan patiënten die hiervoor telefonisch benaderd zijn of worden. Dit zijn patiënten onder behandeling van de longarts, die een onderzoek via deze EBUS endoscoop hebben gehad om de lymfeklieren te onderzoeken. Dit houdt in dat er een echografisch onderzoek van de luchtpijp is gedaan.

De longartsen hebben al een groot deel van de betrokken patiënten telefonisch benaderd en proberen de overige patiënten zo snel mogelijk te spreken. De benaderde patiënten kunnen zich deze en volgende week laten testen. Zodra de patiënten getest zijn, bespreken zij enkele dagen later de uitslag van de test met de longarts op de polikliniek Longziekten.

Voor vragen van patiënten is een speciaal telefoonnummer beschikbaar: (036) 868 9040.

 

Vragen & antwoorden voor patiënten

 

Wat is er gebeurd?
Vorige week is op polikliniek Longziekten gebleken dat één de speciale long-endoscopen niet voldoende gereinigd was. Het Flevoziekenhuis heeft daarom besloten om alle 70 patiënten die met deze speciale ‘EBUS endoscoop’ onderzocht zijn, telefonisch te informeren en hen een test aan te bieden.

Waarom doet het ziekenhuis dat?
Hiermee wil het Flevoziekenhuis uitsluiten dat één of meerdere patiënten een infectie hebben opgelopen. De kans dat deze endoscoop (scoop) bij vorige onderzoeken niet voldoende gereinigd is geweest, is zeer klein. Daarnaast is de kans op infecties ook zeer klein.

Hoe kan dit gebeuren?
Deze speciale scoop, waarvan één exemplaar in het ziekenhuis aanwezig is, is na het ontdekken van het incident niet meer gebruikt. Scopen worden na ieder onderzoek direct handmatig en machinaal gereinigd volgens standaard procedures. Voor ieder type scoop bestaat een eigen procedure. Het is nog onbekend wat precies de oorzaak van het incident is geweest. Dit wordt nog onderzocht.

Wat heeft het ziekenhuis gedaan?
Het ziekenhuis is direct een onderzoek gestart naar de oorzaak van dit incident. Hierbij is in ieder geval vastgesteld dat de andere scopen goed gereinigd en gedesinfecteerd zijn en worden. Het Flevoziekenhuis heeft het incident bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg gemeld.

Wat betekent dit voor de patiënten van de longartsen?
Alle patiënten die met deze EBUS endoscoop zijn onderzocht zijn opgeroepen. Deze oproep is echt alleen voor deze groep patiënten. Deze patiënten zijn telefonisch zijn of worden benaderd door de longartsen. Het zijn allen patiënten onder behandeling van de longarts, die een onderzoek via deze EBUS scoop hebben gehad om de lymfeklieren te onderzoeken. Dit houdt in dat er een echografisch onderzoek van de luchtpijp is gedaan.
De longartsen bellen alle betrokken patiënten en bespreken met hen vervolgens persoonlijk de uitslag van de test op de polikliniek Longziekten. De benaderde patiënten kunnen zich deze en volgende week laten testen. De kans dat zij een infectie hebben opgelopen is uitermate klein.

Zijn alle patiënten al geïnformeerd?
De longartsen hebben al een groot deel van de patiënten gesproken, maar helaas nog niet allemaal. Waarschijnlijk omdat we met een vakantieperiode te maken hebben. We doen ons best om de betrokkenen ze snel mogelijk te informeren, voordat zij het via derden horen.

Over wat voor infecties gaat het?
De kans dat zij een infectie hebben opgelopen is uitermate klein. De desbetreffende patiënten worden op diverse infecties getest. We verwachten geen infecties aan te treffen, dus het is nog te vroeg om hier uitspraken over te doen of hierover te speculeren.

Ik heb een … test/onderzoek op poli/afdeling …. gedaan, kan ik dan ook geïnfecteerd zijn? Kunnen ook andere patiënten zich laten testen?
Nee, het reinigingsproces is gecontroleerd en zijn geen ongeregeldheden aangetroffen. Alle instrumenten en scopen in het Flevoziekenhuis zijn en worden goed gereinigd. Het gaat alleen om patiënten die onder behandeling van de longarts, die een onderzoek via deze EBUS scoop van de lymfeklieren hebben gehad (echografisch onderzoek van de luchtpijp).

Pin It