Sinds een jaar is er een polikliniek Coloncare. Het blijkt dat er aan een bestaande behoefte is voorzien. Deze poli is opgezet met de financiële steun van zorgverzekeraar Agis. De poli Coloncare zorgt voor het onderzoeken, behandelen, begeleiden en nazorg van patiënten met darmkanker.

flevoziekenhuis-darmen

Terugkijkend naar het afgelopen jaar ervaren de meeste patiënten het vooral als prettig dat er gedurende de behandelperiode iemand is die hen zowel praktisch bijstaat als een luisterend oor biedt.

Gespecialiseerd verpleegkundigen

Een van de voordelen van deze polikliniek is dat de gespecialiseerd verpleegkundigen een aantal (medische) zorgtaken kan overnemen van de artsen. Dit gebeurt altijd onder supervisie van de chirurg. Doordat een deel van de patiëntenzorg door de verpleegkundige wordt overgenomen, is er meer tijd voor iedere patiënt.

Pin It