Het Flevoziekenhuis is dit jaar op een 50ste positie geëindigd in AD Ziekenhuis Top 100. Het onderzoek is verschenen op zaterdag 10 september. Vorig jaar stond het Flevoziekenhuis op de eerste plaats. Het verschil in positie wordt vooral veroorzaakt door de andere opzet van het AD onderzoek. ‘Ik was graag hoger geëindigd. Het onderzoek is heel anders van samenstelling. Daardoor zijn de cijfers niet vergelijkbaar met die van vorig jaar’, zegt Jeltje Schraverus, voorzitter van de raad van bestuur van het Flevoziekenhuis. ‘In dit onderzoek doen wij het minder goed. We gaan zeker kijken hoe dat komt en waar we verbeteringen moeten aanbrengen. Dat lijkt vooral een kwestie van beter registreren. Ik heb geen enkele indicatie dat de kwaliteit van zorg achteruit is gegaan of dat we minder aandacht aan kwaliteit hebben besteed. Op een aantal punten doen we het zelfs beter dan vorig jaar’, aldus Schraverus.

ad

Opzet onderzoek


Ieder ziekenhuis levert jaarlijks gegevens aan bij Zichtbare Zorg, de inspectie (Ziekenhuis Transparant) en bij Zorgverzekeraars Nederland. Uit de in totaal 516 prestatie-indicatoren waar ziekenhuizen jaarlijks op rapporteren gebruikt het AD er 38 om tot de top 100 te komen. Daarbij gaat het altijd over de cijfers van het voorgaande jaar. De top 100 van 2011 is gebaseerd op cijfers uit 2010. Het AD heeft dit jaar andere indicatoren gebruikt en een aantal nieuwe indicatoren toegevoegd. Dit leidt ook tot een hele andere uitkomst. 'In vergelijking met 2010 is de top 10 drastisch veranderd: daarin staan liefst 8 ziekenhuizen die in 2010 nog fors lager eindigden', zo meldt het AD. Het Rotterdamse Sint Franciscus Gasthuis staat dit jaar op nr. 1 van de AD ziekenhuis Top 100. Het Flevoziekenhuis heeft de nieuwe nr. 1 gefeliciteerd.

Gemiddelde scoreRegistratie

Door de invoering van een nieuw computersysteem in het Flevoziekenhuis kwam de registratie in 2010 onder druk te staan. Daardoor werd er minder goed geregistreerd op bijvoorbeeld het percentage patiënten dat gescreend wordt op ondervoeding; één van de indicatoren van het AD.

Patiënttevredenheid

Het Flevoziekenhuis scoort in het onderzoek lager dan gemiddeld op patiënttevredenheid. De scores op de patiëntenenquêtes zijn weliswaar goed (gemiddeld rapportcijfer 8,3), maar het AD telt ook waarderingen mee die worden gegeven op Independer.nl en in een  onderzoek van verzekeraar CZ. Daardoor komt het Flevoziekenhuis in het AD onderzoek uit op een gemiddelde tevredenheid van 7,3. Dit is iets hoger dan vorig jaar, maar hier zit ruimte voor verbetering.

Volumenormen

Het AD onderzoek introduceert een aantal volumenormen voor risicovolle operaties. Het uitgangspunt hierbij is dat je bepaalde operaties vaak moet doen om ze goed te kunnen doen. Het Flevoziekenhuis haalt een aantal van deze volumenormen (net) niet. Zo werden er in 2010 19 spoedoperaties aan de aorta uitgevoerd (waar de norm ligt op 20). Het Flevoziekenhuis heeft – juist uit oogpunt van kwaliteit - besloten deze zorg met ingang van 2011 over te dragen aan de strategische samenwerkingspartner het AMC.

Hoge scoreScreening op pijn 

Het Flevoziekenhuis voert een actief beleid op het gebied van pijnbestrijding. Zo wordt 100% van de patiënten na een operatie gescreend op pijn, de maximale score.

Borstkanker

Veel patiënten met borstkanker moeten een borstsparende operatie ondergaan. In meer dan 99% van de operaties slagen de chirurgen van het Flevoziekenhuis er in al het schadelijk weefsel in één keer weg te halen. Daardoor hoeft minder dan 1% van de vrouwen een belastende heroperatie te ondergaan.

VerbeterpuntenHet Flevoziekenhuis voert een actief beleid op het gebied van kwaliteit en veiligheid. De komende tijd wordt bekeken of dit onderzoek mogelijk nieuwe  punten oplevert waarmee het ziekenhuis de registratie en de kwaliteit van de zorg verder kan verbeteren.

 Kijk voor het volledige onderzoek van het AD op: http://www.ad.nl/ad/nl/1401/home/integration/nmc/frameset/nieuws/ziekenhuistop100.dhtml

Pin It