Tijdens de Oogzorgnetwerkdag op 29 september 2011 jl. ontving de poli ‘Oogheelkundige screening van kinderen met hoofdpijn’ van het Flevoziekenhuis de Oogzorgnetwerk Partnerprijs. Deze poli heeft de prijs gewonnen, omdat de poli het mogelijk maakt om binnen één dag eenvoudige oogheelkundige oorzaken van hoofdpijn bij kinderen te kunnen achterhalen. Het Flevoziekenhuis is één van de veertien ziekenhuispartners van Het Oogzorgnetwerk.

oogzorgnetwerk partnerprijs

In januari 2011 jl. is de poli Oogheelkundige screening van kinderen met hoofdpijn van het Flevoziekenhuis gestart. Op de poli worden alleen kinderen met hoofdpijnklachten gezien, die nog niet bekend zijn bij oogheelkunde. Door een nauwe samenwerking tussen kinderartsen, oogartsen en optometrist-orthoptist is het mogelijk om binnen één dag eenvoudige oogheelkundige oorzaken van hoofdpijn te verhelpen, zonder dat daar (dure) beeldvormende onderzoeken bij nodig zijn.

De poli Oogheelkundige screening van kinderen met hoofdpijn vindt plaats in DeKinderkliniek en is een samenwerking tussen de afdeling Oogheelkunde van het Flevoziekenhuis en de kinderartsen van DeKinderkliniek.

De Oogzorgnetwerkdag

De Oogzorgnetwerkdag is een jaarlijkse bijeenkomst voor alle personen, samenwerkingspartners en organisaties die op enige wijze aan Het Oogzorgnetwerk verbonden zijn. Het doel van de dag is kennis te delen over ontwikkelingen binnen het netwerk en de oogheelkunde en daarmee goede ideeën verder te verspreiden, zodat meer oogheelkundige patiënten hiervan profiteren.

Achtergrondinformatie Het Oogzorgnetwerk

Het Oogzorgnetwerk is een groeiend landelijk netwerk van oogheelkundige afdelingen met een centrale serviceorganisatie. De serviceorganisatie levert unieke kennis, ervaring en ondersteunende capaciteit om samen met de netwerkpartners te komen tot excellente oogheelkundige zorg. Dit omvat: oogheelkundige zorg in de volle breedte, inzet van deskundige en gekwalificeerde mensen, moderne praktijkvoering, optimale processen, financieel gezonde bedrijfsvoering, zeer gastvrije houding, uitstekende communicatie, regionale samenwerking en landelijke kennisuitwisseling. Inmiddels telt Het Oogzorgnetwerk 14 ziekenhuispartners. Het Oogzorgnetwerk is een initiatief van Het Oogziekenhuis Rotterdam.

Pin It