Door de intensieve samenwerking tussen AMC en Flevoziekenhuis is de zorg rondom borstkanker in beide ziekenhuizengoed geregeld. Verzekeraar CZ maakte recent bekend met een aantal ziekenhuizen – waaronder het AMC – geen contracten meer te sluiten voor de behandeling van borstkanker.

amc02

Het AMC heeft een samenwerkingsverband met het Flevoziekenhuis. Onderdeel van deze samenwerking is dat patiënten met borstkanker uit de regio Amsterdam voor een belangrijk deel in Almere worden geopereerd, overigens door een chirurg die óók in het AMC werkzaam is.
Gevolg hiervan is dat er minder operaties op de locatie AMC plaatsvinden. Daardoor voldoet het AMC als locatie niet aan de ondergrens van 70 operaties per ziekenhuis die CZ heeft gesteld.
Samen komen AMC en het Flevoziekenhuis ruimschoots boven de norm die CZ stelt. In de criteria wordt echter geen rekening gehouden met chirurgen die op meerdere locaties werken.
Het Flevoziekenhuis is van mening dat de strategische samenwerking met het AMC de kwaliteit van de behandeling van borstkanker juist ten goede komt.

Zo zijn er gespecialiseerde chirurgen in dienst, vindt begeleiding van mammacareverpleegkundigen plaats vóór en na de operatie, worden alle noodzakelijke onderzoeken op één dag gedaan en worden patiënten zonodig binnen 3 weken geopereerd.
De gezamenlijke zorg rond borstkanker van AMC en Flevoziekenhuis werd onlangs opnieuw ‘beloond’ met een lintje van de Borstkanker Vereniging Nederland (BVN).

Pin It