Een rapportcijfer van 7,5 oftewel  ‘ruim voldoende’ tot ‘goed’. Dat is vrij vertaald de score van het Flevoziekenhuis in het jaarlijkse Elsevier onderzoek  naar  ‘De beste ziekenhuizen 2011’. In het onderzoek worden 93 ziekenhuizen vergeleken op prestatie-indicatoren, gegevens over wachtlijsten, patiëntenenquêtes en financiële positie. Het Flevoziekenhuis haalt drie van de vier bolletjes op patiëntgerichtheid en medische zorg. Er werd minder goed gescoord op onder meer registratie en communicatie over de uitslagen.

elsevier03


Van de ziekenhuizen in de regio behaalt het Flevoziekenhuis de hoogste score. Ook in de vergelijkingsgroep met ziekenhuizen van vergelijkbare omvang komt het Flevoziekenhuis als beste uit de bus.

Pin It