De komende 2 weken vinden werkzaamheden plaats in en rond het Flevoziekenhuis, die mogelijk overlast kunnen veroorzaken voor patiënten, bezoekers en medewerkers. Om het water in de kruipruimten tegen te gaan wordt een ondergrondse 'grindput' bij restaurant Vermaat aangelegd en worden schelpenlagen aangebracht in diverse kruipruimten. De werkzaamheden starten maandag 21 november.

flevoziekenhuis-voorgevel

Overlast

Gedurende 5 dagen, namelijk van maandag 21 t/m vrijdag 25 november, worden een groot deel van het trottoir bij Vermaat en de 2 aanpalende (taxi)parkeerplaatsen afgesloten. Voorzichtigheid is geboden voor patiënten, bezoekers en medewerkers die vanuit de Hospitaalgarage naar de hoofdingang van het ziekenhuis lopen en vice versa

Daarna wordt met behulp van een grote vrachtwagen en een slang de schelpenlaag in de kruipruimten gespoten. Deze slang geeft hinder bij de toegangsdeuren en in de trappenhuizen bij de liftblokken. Deze hinder duurt per locatie maximaal 3 tot 4 uur.

De plaats waar de schelpenwagen wordt opgesteld kan eventueel overlast veroorzaken voor het passerende autoverkeer. Dit kan onder meer het geval zijn op de rijbaan van de Wandellaan (naast parkeerterrein Hospitaalgarage), op de Meeresteinkade achter het ziekenhuis en op de toegangsweg naar parkeerterrein Hennepveld.

Pin It