flevoziekenhuis-clienten-jaarprijs-2011

“Goed voorbeeld doet volgen” is de reden voor de jaarlijkse prijsuitreiking door de Cliëntenraad van het Flevoziekenhuis. Deze Cliënten Jaar Prijs 2011 gaat naar het project dat de beste verbetering van de zorg aan onze patiënten biedt. Dit jaar reikt de Cliëntenraad de prijs alweer voor de 6e keer uit. Nieuw dit jaar is dat de Almeerse patiënt bepaalt wie deze prijs krijgt. De jury heeft een voorselectie gemaakt van 3 projecten. Tot 8 januari kan iedere geïnteresseerde via de website van het Flevoziekenhuis de filmpjes van deze drie genomineerde projecten bekijken en stemmen op hun favoriete zorgproject.
De winnaar wordt op 10 januari 2012 bekend gemaakt.

De drie genomineerde zorgprojecten presenteren zich met een filmpje op www.flevoziekenhuis.nl/clientenjaarprijs:

  • Diabetespoli voor zwangeren
  • Opnameservice van mijnInfopunt
  • Prikpoli van Oogheelkunde

Iedereen kan stemmen

Alle Almeerders en overige geïnteresseerden kunnen online stemmen op hun favoriete project. Daarnaast kan ook gestemd worden via stemformulieren op vrijdag 16 en maandag 19 december (10.30 tot 12.30 uur) in de centrale hal van het Flevoziekenhuis. Leden van de Cliëntenraad tonen op een laptop de filmpjes van de drie genomineerden. Deze online en ‘live’ stemmen bepalen uiteindelijk de winnaar.

Cliënten Jaar Prijs 2011

Het Flevoziekenhuis zoekt continu naar mogelijkheden om de zorg aan haar patiënten nog beter te maken. De Cliëntenraad heeft daarom alle medewerkers en artsen uitgenodigd om een vernieuwend zorgproject aan te melden. Dit heeft geleid tot 15 aanmeldingen. De jury heeft hieruit 3 projecten genomineerd op basis van de volgende criteria: verbeterde zorg, meer individuele aandacht, autonomie van de patiënt en een voorbeeldfunctie binnen het ziekenhuis.

Samenstelling jury

De jury van de Cliënten Jaar Prijs 2011 bestaat uit de leden van de Cliëntenraad onder voorzitterschap van Lies Spruit. De Cliëntenraad behartigt de algemene belangen van de patiënten en hun naasten en bestaat uit leden die niet werkzaam zijn in het Flevoziekenhuis. Lies Spruit is oud-wethouder van Almere en oud-voorzitter van de Cliëntenraad van het Flevoziekenhuis.

De winnaar

De winnaar krijgt een bijzondere prijs. De prijs bestaat uit een kunstwerk van een Almeerse verstandelijk gehandicapte kunstenaar (verbonden aan Atelier ‘De Witte Olifant’) en een geldbedrag. Dit geldbedrag van 2.500 euro kan het winnende project besteden aan een stage, studiereis of vergelijkbare activiteit om het winnende project uit te bouwen of verbeteren.

Pin It