Het Flevoziekenhuis heeft opnieuw het Vaatkeurmerk gekregen van de Hart&Vaatgroep. Dit keurmerk wordt  uitgereikt aan ziekenhuizen die voldoen aan de kwaliteitscriteria van deze patiëntenvereniging voor hart- en vaatzorg. Het Vaatkeurmerk richt zich op de kwaliteit van behandelingen van aandoeningen in de slagaders van benen, bekken, buik, aorta en hals. De criteria zijn dit jaar aangescherpt en aangepast aan nieuwe inzichten.

flevoziekenhuis-vaatkeurmerk-2011

Volgens de Hart&Vaatgroep leidt het vaatkeurmerk tot betere samenwerking binnen en tussen ziekenhuizen. In het Flevoziekenhuis is bijvoorbeeld sprake van nauwe samenwerking tussen de vaatchirurgen, de afdeling Interventieradiologie en de vakgroep Vaatchirurgie van het AMC.

Website

Patiënten en verwijzers kunnen op www.hartenvaatgroep.nl/kiesuwvaatzorg zien welke ziekenhuizen nog meer het vernieuwde Vaatkeurmerk hebben gekregen. Via de website hebben patiënten ook de mogelijkheid om hun ervaring met een ziekenhuis te melden. Het keurmerk helpt vaatpatiënten een keuze te maken voor een ziekenhuis waar goede vaatzorg wordt aangeboden.

Hart&Vaatgroep

De Hart&Vaatgroep is de patiëntenvereniging van en voor mensen met een hart- of vaatziekte en hun naasten. De vereniging richt zich zowel landelijk als regionaal op belangenbehartiging, informatievoorziening, lotgenotencontact en leefstijlmanagement. De website keuze-informatie Spataderzorg en het Vaatkeurmerk zijn ontwikkeld in nauwe samenwerking met het onderzoeksbureau MediQuest. Het Vaatkeurmerk is financieel mede mogelijk gemaakt door de Van Dongenstichting.

Pin It