Leesvoor

In het Flevoziekenhuis overlijden niet meer of minder patiënten dan verwacht zou mogen worden op basis van het landelijk gemiddelde. Het CBS heeft voor alle ziekenhuizen het verwachte sterftecijfer berekend. Deze HSMR's (Hospital Standarised Mortality Ratio's) zijn op dinsdag 20 december gepubliceerd. De HSMR is een indicator om sterfte in ziekenhuizen te vergelijken met het landelijk gemiddelde, waarbij rekening is gehouden met relevante kenmerken van de patiënten en van de zorg die het ziekenhuis levert. Zo kunnen patiënten vanwege hun ziektebeeld of leeftijd een groter risico lopen te overlijden.

voorgevel-sneeuw

Betekenis HSMR

Over alle ziekenhuizen bekeken is de HSMR gemiddeld 100. Als een ziekenhuis een HSMR heeft die statistisch significant hoger is dan 100, dan betekent dit dat er van de patiënten die in het ziekenhuis zijn opgenomen er meer zijn overleden dan verwacht mag worden op basis van het landelijk gemiddelde.

Als de HSMR significant lager is dan 100, dan heeft het ziekenhuis juist minder sterfgevallen dan verwacht op basis van het landelijk gemiddelde. Er is gewerkt met betrouwbaarheidsinterval van 95%. Van ziekenhuizen waarbij de HSMR tussen de 91 en 119 ligt, kan met 95% betrouwbaarheid worden gezegd dat zij niet afwijken van het landelijk gemiddelde.

HSMR 2010

De cijfers van 2010 geven het meest actuele beeld van de ziekenhuissterfte. De HSMR van de Nederlandse ziekenhuizen varieert in 2010 van 59 tot 149. De HSMR van het Flevoziekenhuis is 104. Dit valt ruim binnen het betrouwbaarheidsinterval van 95%. Dat betekent dat de HSMR van het Flevoziekenhuis voor 2010 niet significant afwijkt van het landelijk gemiddelde.

Geen kwaliteitsindicator

De nu berekende gestandaardiseerde sterftecijfers maken nog geen kwaliteitsverschillen tussen ziekenhuizen duidelijk. Er bestaan namelijk grote verschillen in de wijze waarop in Nederlandse ziekenhuizen de patiëntkenmerken worden geregistreerd en gecodeerd. Het sterftecijfer is als indicator vooral nuttig voor interne signalering.

Meer informatie vindt u op de website van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen