Per 1 januari zijn 7 nieuwe leden van de Cliëntenraad van start gegaan. Hiermee is deze raad weer op volle sterkte met 9 leden, allen Almeerders.
De Cliëntenraad van het Flevoziekenhuis is een belangrijke belangenbehartiger namens patiënten op het gebied van klachten, kwaliteit, voeding en veiligheid.
Zij doen dit door gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen. Hiervoor intensiveert de Cliëntenraad de komende jaren haar contacten met patiëntenorganisaties, zodat het Flevoziekenhuis goed op de hoogte blijft van wat patiënten belangrijk vinden.

flevoziekenhuis-clientenraad02

Het Flevoziekenhuis kent al sinds 2003 een Cliëntenraad. Door de jaren heen is de rol van de Cliëntenraad steeds belangrijker geworden voor het ziekenhuis; jaarlijks brengen zij verschillende adviezen uit ter verbetering van de zorg. Daarnaast organiseren zij een prijs voor het beste zorgproject binnen het ziekenhuis, waardoor zorgverleners gestimuleerd en geïnspireerd worden om kritisch naar hun eigen zorgverlening te kijken.

Onafhankelijke meedenkers namens alle patiënten

Het Flevoziekenhuis hecht veel waarde aan haar Cliëntenraad. Froukje de Jonge, secretaris Raad van Bestuur: “Het Flevoziekenhuis hecht veel waarde aan de mening van onze patiënten en bezoekers. De raad van bestuur neemt de adviezen van de Cliëntenraad altijd erg serieus. Onze ervaring is bovendien dat de Cliëntenraad-leden zich opstellen als onafhankelijke meedenkers die altijd vanuit het patiëntenperspectief kijken’. Dat is de afgelopen jaren wel gebleken. Daarom maken we het mogelijk dat de Cliëntenraad zich nog verder kan professionaliseren. Dit hebben we gedaan door de nieuwe leden via een assessment te selecteren en hen de komende weken een intensief kennismakingsprogramma aan te bieden.”   

De Cliëntenraad is (wettelijk) een onafhankelijk orgaan en kent een veelzijdige samenstelling:
-    Aad Regeer, voorzitter (oud-bestuurder FNV, bestuur PGGM, ledenraad Achmea)
-    Joyce Goede, secretaris (ambtelijk secretaris in de scheepvaart)
-    Miriam Appelman (beleidsmedewerker vakbond op gebied van onderwijs en sport)
-    Finnie Deijs (oud- manager/beleidsadviseur welzijnsinstelling)
-    Aad van ’t Hof (oud-controler in zorgsector)
-    Damar Ismangil (HR professional en arbeidsbemiddelaar)
-    Jacquelien Noordhoek (directeur patiëntenorganisatie NCFS)
-    Karin Radwan (oud-verpleegkundige, manager GGD op terrein van infectieziektes)
-    Bert van Vaneveld (adviseur veiligheid, kwaliteit en milieu)

De Cliëntenraad heeft een ambtelijk secretaris ter ondersteuning van hun werkzaamheden.

Pin It