In de media zijn recent weer berichten verschenen over problemen met de ASR resurfacing heupprothese van de firma DePuy Johnson & Johnson. Deze heupprothese is in het Flevoziekenhuis niet gebruikt. In de periode 2005 - 2009 heeft het Flevoziekenhuis wel vergelijkbare metaal-op-metaal (M.O.M.) heupprotheses ingebracht, in de vorm van een resurfacing heup of een heup met een zogenaamde ‘grote bol’ van de firma Zimmer. De patiëntengroep met de betreffende heupprotheses is over het algemeen zeer tevreden met deze heup.

flevoziekenhuis-kunstheup

Aanvankelijk adviseerde de overkoepelende wetenschappelijke vereniging van orthopeden, de NOV (Nederlandse Orthopaedische Vereniging), een afwachtend beleid met betrekking tot nacontroles van deze patiëntengroep. Sinds kort is dit beleid echter gewijzigd. Alle patiënten met de genoemde metaal-op-metaal heupprotheses worden nu gedurende 5 jaar extra gecontroleerd. De patiënten die niet meer onder controle staan, zijn of worden benaderd voor extra onderzoek. In het Flevoziekenhuis wordt het onderzoek geleid door de heer A.C.H. Slingerland, orthopedisch chirurg.

Nacontrole

Het is de bedoeling dat de vakgroep Orthopedie de groep patiënten met metaal-op-metaal heupprotheses gedurende 5 jaar controleert, ook als patiënten helemaal geen pijnklachten hebben. Zij worden onderzocht op een mogelijke weefselreactie op de vrijkomende metaalpartikels van de metaal-op-metaal delen van de totale heupprothese.
Bij de nacontrole wordt naast functieonderzoek van de heupen ook gebruik gemaakt van röntgenonderzoek, echografie en een CT-scan. Daarna volgt bloedonderzoek om de serum kobaltwaarde te bepalen. Als alle uitslagen binnen zijn, wordt telefonisch contact opgenomen met de patiënt om de bloeduitslagen en andere onderzoeksresultaten te bespreken.

Geen problemen

Een deel van de betreffende patiëntengroep staat nog onder controle bij het Flevoziekenhuis en is al gezien door de orthopeed. Tot op heden zijn geen patiënten getraceerd met de specifieke problemen van de genoemde prothese, in de vorm van eventuele weefselschade en (onduidelijke) pijnklachten. Er hebben dus ook geen revisieoperaties plaatsgevonden vanwege eventuele metaalreacties.

Opgeroepen

Patiënten worden de komende maanden schriftelijk opgeroepen voor de nacontrole. Met vragen kunnen zij terecht bij het secretariaat van de afdeling Orthopedie, tel. (036) 868 8847.

Pin It