Het Flevoziekenhuis heeft sinds kort een Niersteenzorgstraat geopend. Hier kunnen patiënten terecht voor de behandeling van hun nierstenen. Tegelijkertijd biedt het Flevoziekenhuis onderzoek naar de oorzaak van deze nierstenen, zodat eventuele herhaling voorkomen kan worden. Een multidisciplinair team van een uroloog, nefroloog en internist-endocrinoloog maakt dit mogelijk. De Niersteenzorgstraat met deze opzet is de eerste in Nederland.

flevoziekenhuis-niersteenzorgstraatV.l.n.r.: uroloog B. Meijer, nefroloog S. Sekkat
en internist-endocrinoloog N. Smit.

Nierstenen worden veroorzaakt door een aanleg hiervoor, een bepaald voedingspatroon of een combinatie hiervan. Nierstenen kunnen herkend worden aan koliekpijnen: hevige pijn in de flank, die uit kan stralen naar de lies, gepaard met misselijkheid en braken.
Als iemand een niersteen gehad heeft, heeft hij zeker 50% kans dat dit weer gebeurt. Als dit voorkomen kan worden, kan veel leed bespaard worden.

Multidisciplinaire aanpak

Patiënten bij wie stenen ook in de familie voorkomen, meerdere malen of in beide nieren een steen hebben, is er vaak een behandelbare oorzaak voor steenvorming. Dit is reden om de Niersteenzorgstraat op te zetten. Het multidisciplinaire team achter deze Niersteenzorgstraat bestaat uit uroloog B. Meijer, nefroloog S. Sekkat en internist-endocrinoloog N. Smit.

Niersteenzorgstraat

Een patiënt met nierstenen wordt door zijn huisarts verwezen naar de uroloog. Om de stenen te behandelen heeft de uroloog verschillende mogelijkheden, bijvoorbeeld vergruizen of laserbehandeling. Het Flevoziekenhuis heeft een eigen niersteenvergruizer. Vervolgens wordt urine- en bloedonderzoek ingezet om te kijken naar de oorzaak voor het ontstaan van de nierstenen. De patiënt wordt hiervoor via de uroloog verwezen naar nefroloog voor deze analyse. Nierstenen kunnen bijvoorbeeld duiden op jicht, een calciumverstoring, een te snel werkende bijschildklier of een nierziekte. Wanneer de oorzaak een te snel werkende bijschildklier blijkt te zijn, wordt patiënt verwezen naar internist-endocrinoloog Smit voor onderzoek en behandeling.

Er is grote kans dat een onderliggende oorzaak voor de nierstenen wordt gevonden. Als hiervoor behandeling wordt gestart, bespaart dit de patiënt veel ellende door een nieuwe niersteenaanval.

Pin It