Revalidatiecentrum De Trappenberg en Sportservice Flevoland hebben het sportsteunpunt aangepast sporten in Flevoland opgericht. Het steunpunt is gevestigd in Revalidatie Almere in het Flevoziekenhuis. In Revalidatie Almere werken De Trappenberg, Flevoziekenhuis en Zorggroep Almere samen.

revalidatie02

Het Flevolandse sportsteunpunt wil meer mensen met een beperking op intensieve wijze begeleiden naar een leven waarin sport en bewegen een belangrijke rol speelt. Sport is hierbij niet alleen van belang vanwege de positieve gezondheidsaspecten, maar zeker ook ter bevordering van de sociale integratie. Het doel is om in twee jaar 25% meer mensen met een beperking op regelmatige basis te laten sporten.

Het steunpunt aangepast sporten is tot stand gekomen door intensieve samenwerking tussen De Trappenberg en Sportservice Flevoland. Donderdag 23 februari hebben beide organisaties een formele overeenkomst getekend, waarbij de komende jaren inzet wordt gepleegd om het sportsteunpunt concreet vorm en inhoud te geven. Hierbij wordt intensief samengewerkt met o.a. diverse Flevolandse gemeenten en organisaties zoals het Flevoziekenhuis, het onderwijs, de thuiszorg, sportverenigingen, MEE IJsseloevers, patiëntenverenigingen en verzekeraars.

Pin It