Wat maakt het Flevoziekenhuis ‘anders dan anders’? Het ‘geheim’ achter de beste zorg, prettige inrichting en hartelijke bejegening is Planetree. Planetree is het mensgerichte zorgconcept waarmee het Flevoziekenhuis werkt. Waarin maakt Planetree het verschil voor patiënten, bezoekers en medewerkers? Medewerkers van het  Flevoziekenhuis laten het zien tijdens een rondleiding door het ziekenhuis op woensdag 28 maart a.s., aanvang 14.00 uur en 14.30 uur.

flevoziekenhuis-rondleiding

De ontvangst is in mijnInfopunt, direct links in de centrale hal. Twee groepen van 10 personen maken onder leiding van een medewerker een rondgang door het ziekenhuis. De groepen bezoeken onder meer de centrale hal (met poliklinische apotheek De Brug, restaurant Vermaat en piano), een aantal poliklinieken (met ‘ontvangstkamers’ i.p.v. ‘wachtkamers’), verpleegafdeling interne/oncologie (met een familiekamer en unit voor palliatieve patiënten), verpleegafdeling Cardiologie (met het net geopende restaurant van verpleegafdeling Cardiologie) en het informatiecentrum mijnInfopunt.

De rondleidingen worden in twee groepen gegeven:
Groep 1 (Aanvang 14.00 uur, einde 15.30 uur)
Groep 2 (Aanvang 14.30 uur, einde 16.00 uur)

Aanmelding via planetree@flevoziekenhuis.nl, o.v.v. ‘rondleiding voor Almeerders’. Geef in de mail uw voorkeurstijdstip aan. U ontvangt een bevestiging van deelname per e-mail.

Pin It