Leesvoor

Cor Calis, directeur van het Flevoziekenhuis, wordt tevens bestuurslid van Stichting Planetree Nederland. Planetree is een internationaal concept voor mensgerichte zorg dat het Flevoziekenhuis heeft omarmd. Het Flevoziekenhuis draagt sinds 2010 – als eerste Europese ziekenhuis - het Planetree-label. Calis: “Het Flevoziekenhuis is de laatste jaren veranderd. We bieden betere zorg in een prettige omgeving, waar het voor patiënten, bezoekers en medewerkers goed is om te zijn. Ik geloof in het concept, het heeft de uitstraling van het ziekenhuis wezenlijk veranderd. Ik vind het een bijzondere kans om nu ook landelijk mijn bijdrage te kunnen leveren.”  

flevoziekenhuis-calis

Cor Calis is al jaren nauw betrokken bij de invoering van het Planetree-concept .“Ik heb het Flevoziekenhuis zien veranderen. We hebben gebruik gemaakt van het talent en de ervaringen van onze medewerkers. Zij zijn de experts in mensgerichte zorg. Door hun ideeën de ruimte te geven, heeft de visie van Planetree in ons ziekenhuis post kunnen vatten. En met concrete resultaten. Patiënten zijn meer tevreden, de informatievoorziening is verbeterd en de ervaren gastvrijheid toegenomen. Dit wordt ook opgemerkt in de rest van Nederland. Collega’s uit andere ziekenhuizen komen regelmatig bij ons op bezoek om te kijken hoe wij het doen.”

Planetree in het Flevoziekenhuis

De basis van mensgerichte zorg is oprechte aandacht en gastvrijheid. Dat begint al bij de voordeur en in de hal, waar gastheren en –vrouwen en receptionisten iedereen een warm welkom bieden. Er is veel ruimte voor de direct naasten van de patiënt om dicht bij de patiënt te zijn. Er is aandacht voor goede informatievoorziening, om de patiënt zoveel als mogelijk zelf de regie over zijn ziekte en behandeling te geven. Patiënten kunnen zelf hun afspraak maken via mijnFlevoziekenhuis.nl. De beste zorg valt of staat met goede samenwerking, binnen én over de muren van het ziekenhuis. Daarom zijn er multidisciplinaire poli’s, waar verschillende artsen en andere zorgverleners hun kennis en kunde bundelen. Op bepaalde afdelingen wordt aanvullende zorg, in de vorm van onder meer (pre-operatieve) massages gegeven. Er is ruimte voor ieders persoonlijke levensovertuiging en religieuze feesten van alle gezindten, westers en niet-westers, worden gevierd. Planetree stelt de mens centraal. Daarbij gaat het nadrukkelijk om patiënten én medewerkers. Er is veel aandacht voor efficiënte en prettige onderlinge samenwerking, waar medewerkers en patiënten de vruchten van plukken. Er is ook aandacht voor de gezondheid van medewerkers. Zij kunnen deelnemen aan onder meer een hardloopgroep, Weight Watchers@work en massages.

Almere

De situatie van Almere is uniek. Naast het Flevoziekenhuis is ook Zorggroep Almere lid van Planetree Nederland. Woonzorgcentrum De Toonladder heeft eveneens het Planetree-label toegekend gekregen. Cor Calis: “Het feit dat beide organisaties volgens Planetree werken, biedt volop kansen om mensgerichte zorg in de volle breedte vorm te geven. Het Flevoziekenhuis kiest nadrukkelijk ook voor samenwerking met zorgorganisaties buiten Almere. “De intensieve samenwerking met met name het AMC is een waardevolle aanvulling op onze zorg.”