Leesvoor

Vanaf 4 april heeft het Flevoziekenhuis een officieel gecertificeerd ‘Hepatitis behandelcentrum’. In dit behandelcentrum worden patiënten behandeld met een virale hepatitis, zoals hepatitis B en C en co-infecties met HIV. Het Hepatitis behandelcentrum van het Flevoziekenhuis is één van de 40 centra in een Nederlands netwerk. Dit netwerk is opgezet door de Nederlandse Vereniging van MDL-artsen (NVMDL), de Nederlandse vereniging voor Hepatologie (NVH) en de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) om de kwaliteit van de zorg voor hepatitispatiënten zo hoog mogelijk te houden.

Een infectie met hepatitis B of C virus kan leiden tot ernstige leverschade (cirrose) en uiteindelijk zelfs tot de dood door leverfalen of leverkanker. In Nederland zijn naar schatting meer dan 100.000 patiënten met chronische hepatitis B of C, waarvan maar een deel bekend is bij deze patiënten zelf (gediagnosticeerd).
Behandeling van virale hepatitis is goed mogelijk, maar behandelschema’s zijn lastig en het gebruik van de geneesmiddelen vergt specifieke expertise. Vooral door de komst van nieuwe (kostbare) hepatitis medicijnen moeten artsen optimaal (bij)geschoold blijven.
Als een patiënt tijdig goed behandeld wordt, kunnen levercirrose en leverkanker bij bijna alle patiënten voorkomen worden. Vroege opsporing en behandeling is dus van groot belang.

Hepatitis behandelcentrum Flevoziekenhuis

Het hepatitis-team bestaat uit twee MDL-artsen (U. Schlüter, H. Telleman) en een internist-infectioloog (J. Branger). Zij behandelen virale hepatitis in de breedste zin waarbij zij continu afstemming met het virologisch laboratorium en de GGD houden.
Op dit moment voldoen 40 Nederlandse ziekenhuizen aan de kwaliteit- en kwantiteits-eisen om als Hepatitis behandelcentrum erkend te worden.

flevoziekenhuis-hepatitis-behandelcentrumVlnr: U. Schlüter, H. Telleman en J. Branger

Voor meer informatie: Nationaal Hepatitis Centrum, www.hepatitis.nl.