Leesvoor

De Raad van Bestuur van het Flevoziekenhuis trakteerde vandaag alle medewerkers op ijs. Aanleiding voor de traktatie zijn de goede resultaten van een meting over bejegening. Cor Calis, voorzitter van de stuurgroep Planetree: “De meting laat zien dat patiënten ons hoger waarderen op punten als persoonlijke aandacht, vriendelijkheid en goede informatie en verschil zien met eerdere ervaringen. Alle reden om de medewerkers een groot compliment te geven.” Patiënten en bezoekers aten graag een ijsje mee.

Juist voor gedragsaspecten waarop het ziekenhuis in een eerdere meting het laagst scoorden, geven patiënten nu gemiddeld een hogere waardering. Het gaat om bijvoorbeeld oogcontact en aandacht, wijzen op informatie, meelopen als iemand de weg zoekt, groeten en herkend worden en contact houden tijdens het wachten. Juist deze aspecten, waarin een medewerker zelf initiatief neemt en het verschil maakt, kregen aandacht in de bejegeningstrainingen die bijna alle medewerkers en specialisten de afgelopen twee jaar volgden. “Bijkomend effect is dat medewerkers ook met meer plezier hun werk doen”, zegt Cor Calis.

Stijgende verwachtingen
Patiënten geven ook aan waarop het nog beter kan. Een veel gehoorde opmerking tijdens de meting is dat de communicatie tussen afdelingen niet altijd vlekkeloos verloopt. En soms worden patiënten niet geïnformeerd over het uitlopen van een spreekuur. Cor Calis: “Dat zijn belangrijke verbeterpunten voor komende tijd. En misschien hebben patiënten ook hogere verwachtingen. Maar daar zijn we alleen maar blij mee, ze houden ons scherp.”

De meting zelf
De meting bestond uit twee vragenlijsten; één over de bejegening van medewerkers aan de hand van 25 gedragsaspecten, één over die van specialisten aan de hand van 15 gedragsaspecten. De vragenlijsten zijn voorgelegd aan patiënten op een aantal poliklinieken en verpleegafdelingen en op de dagbehandeling. De patiënten is gevraagd naar hun totale ervaring met het Flevoziekenhuis. Zij konden op een schaal van 10 hun waardering over elk gedragsaspect uitspreken.

Planetree
Planetree is het internationale, mensgerichte zorgconcept dat het Flevoziekenhuis heeft omarmd. Het ziekenhuis kreeg in 2010 als eerste Europese ziekenhuis het Planetree-label toegekend. Planetree staat voor de beste zorg in een respectvolle en gastvrije omgeving.

flevoziekenhuis-ijs-2012