Vol trots hebben Rik Ensing en Rob Linde van apotheek De Brug de Zorginnovatieprijs Najaar 2012 in ontvangst genomen op het congres van de KNMP, de beroeps- en brancheorganisatie van apothekers. Apotheek De Brug, die gevestigd is in de centrale hal van het Flevoziekenhuis, ontvangt deze prijs voor de innovatieve aanpak van medicijnverstrekking aan oncologiepatiënten (mensen met kanker).

flevoziekenhuis-medicijnverstrekking

Poliklinische apotheek De Brug heeft samen met de oncologieverpleegkundigen en oncologen van het Flevoziekenhuis een structuur opgezet om de risico’s van verkeerd gebruik van medicijnen bij een chemokuur zoveel mogelijk te minimaliseren. Gebruikelijk is dat oncologiepatiënten herhaalrecepten krijgen voor de medicijnen die zij voor en na de chemokuren moeten innemen.
Voor de patiënt is dit een heel gepuzzel. Daarbij is het ook heel belangrijk om op tijd met het juiste recept naar de apotheek te gaan, in verband met de benodigde voorbereidingstijd.

Eén pakket op de behandelkamer

Dankzij de gemaakte afspraken krijgen oncologiepatiënten nu hun medicatie in één pakket aangeboden op de behandelkamer in het Flevoziekenhuis. Dit heeft voor de patiënt als voordeel dat zij niet meer langs de apotheek hoeven en dat zij er zeker van zijn dat alle benodigde medicijnen klaarliggen. Bijkomend voordeel is dat de behandelende artsen of verpleegkundigen ook zeker weten dat de medicijnen bij de patiënt zijn aangekomen. Daarnaast worden de medicijnen tegen de misselijkheid verpakt in speciale zakjes. Elk zakje bevat de juiste hoeveelheid medicijnen die de patiënt dient in te nemen per innamemoment (bijvoorbeeld ’s morgens om 8.00 uur twee tabletten). Hierdoor hoeft de patiënt niet meer zelf te onthouden wanneer welke medicatie moet worden ingenomen.

Uit evaluatiegesprekken met patiënten is gebleken dat zij zeer tevreden zijn over deze werkwijze. Ook de oncologen, oncologieverpleegkundigen en apotheekmedewerkers zijn erg positief over de nieuwe werkwijze, die ook de onderlinge samenwerking tussen zorgverleners sterk bevorderd heeft. Uiteindelijk is het natuurlijk vooral de patiënt die profiteert van deze effectieve, transmurale aanpak.      

Over de Zorginnovatieprijs

KNMP, beroeps- en brancheorganisatie van apothekers, reikt tweemaal per jaar de KNMP Zorginnovatieprijs uit ter waarde van € 5.000,-. De KNMP Zorginnovatieprijs is bedoeld om initiatieven die bijdragen aan effectief, veilig en doelmatig medicijngebruik zichtbaar te maken en te waarderen. De prijzen worden uitgereikt in het voor- en najaar. Ook in 2008 heeft Zorggroep Almere een keer de Zorginnovatieprijs mogen ontvangen met het project ‘Ketenzorg diabetes bij Zorggroep Almere’.

Pin It