Het Flevoziekenhuis biedt in samenwerking met kinderdagverblijf De Regenboog flexibele en incidentele opvang aan voor kinderen (0-4 jaar) van patiënten en bezoekers van het ziekenhuis. Met ingang van 1 november kunnen zij hun kind naar een professioneel en vertrouwd kinderdagverblijf brengen. De Regenboog is gevestigd in het Flevoziekenhuis en maakt deel uit van Montris kinderopvang. Woensdag 31 oktober 2012 ondertekenden Anita Arts, lid raad van bestuur Flevoziekenhuis, en Emmeline Bijlsma, directeur Montris kinderopvang, de samenwerkingsovereenkomst tussen beide organisatie, daarbij geholpen door de kinderen van De Regenboog.

flevoziekenhuis-flevo-opvang-ondertekening

Flevo-opvang heeft tot doel het bezoek aan het ziekenhuis voor een patiënt of bezoeker zo prettig en makkelijk mogelijk te maken. De service kan bijvoorbeeld uitkomst bieden in de volgende situaties:
-     als iemand een patiënt bezoekt in het ziekenhuis en even met hem of haar alleen wil zijn;
-     als iemand een afspraak heeft bij een poli in het ziekenhuis waar zijn of haar kind niet bij kan zijn, en een veilige en leuke plek voor het kind zoekt;
-     als iemand regelmatig een dagbehandeling in het ziekenhuis ondergaat, bijvoorbeeld voor nierdialyse of zwangerschapscontrole, en voor zijn of haar kind in de tussentijd een prettig speeluurtje zoekt;
-     als iemand een prettige en veilige plek voor zijn of haar kind zoekt tijdens een bevalling.
In al deze gevallen kan Flevo-opvang een oplossing zijn.

Hoe werkt het?

De Regenboog is een professioneel kinderdagverblijf en een vertrouwde partner van het Flevoziekenhuis. Kinderen worden hier goed opgevangen en doen mee met het ritme van de groep. Ze spelen mee, eten mee, slapen mee en doen mee aan diverse leuke activiteiten.
Kinderen kunnen voor Flevo-opvang worden aangemeld met een aanvraagformulier, dat te verkrijgen is bij mijnInfopunt en via de websites van het Flevoziekenhuis en van Montris kinderopvang.
Wanneer de opvang een week (5 werkdagen) van tevoren wordt aangevraagd is een plek gegarandeerd. Bij aanvraag voor opvang korter dan een week van tevoren is een plek afhankelijk van de beschikbaarheid.

Planetree

Deze nieuwe service van het Flevoziekenhuis in samenwerking met De Regenboog, valt onder de paraplu van het mensgerichte zorgconcept Planetree dat het ziekenhuis aanhangt. In Planetree staat de mens centraal, of het nu een patiënt, bezoeker of een medewerker betreft. Zij mogen van het ziekenhuis de best mogelijke zorg, goede informatie en persoonlijke aandacht verwachten.
Daarom stelt het ziekenhuis de Flevo-opvang ook beschikbaar voor medewerkers. Wanneer zij (incidentele) opvang zoeken voor hun kind, omdat zij bijvoorbeeld aanwezig willen of moeten zijn bij een team- of werkoverleg, kunnen zij gebruik maken van Flevo-opvang.

Montris kinderopvang

Kinderdagverblijf de Regenboog is onderdeel van Montris kinderopvang, een organisatie
met locaties voor dagopvang en buitenschoolse opvang in Almere, Bussum, Huizen en Laren. Montris kinderopvang werkt vanuit het vernieuwende pedagogische principe van meervoudige intelligentie. Elk kind is op een bepaalde manier intelligent. Spelenderwijs leert ieder kind zijn eigen talenten te ontdekken én te ontwikkelen. Zowel door de uitnodigende omgeving als door het brede aanbod van activiteiten.

Pin It