Opinieblad Elsevier geeft het Flevoziekenhuis, samen met 3 andere ziekenhuizen, de hoogste score op het gebied van de kwaliteit van de medische zorg en patiëntgerichtheid. Het Flevoziekenhuis scoort hoog op veiligheid, dienstverlening en korte wachttijden. Dit maakt het Flevoziekenhuis tot een van de koplopers in de groep van 13 ‘beste ziekenhuizen.’

elsevier03

Voor het onderzoek ‘De beste ziekenhuizen’ definieert Elsevier een goed functionerend ziekenhuis als: “veilig voor de patiënt, nauwgezet en up-to-date in de medische zorg, betrouwbaar als organisatie, optimaal als voorlichter en begeleider van de patiënt.”

Maximale scores

Op het terrein van veiligheid zijn door het Flevoziekenhuis maximale scores behaald: er worden voldoende operaties en behandelingen per jaar uitgevoerd om deze expertises te behouden, er is sprake van een adequate registratie en administratie en het Flevoziekenhuis biedt goede faciliteiten, zoals een 24/7 toegankelijke Intensive care.

Ook op het gebied van dienstverlening gooit het Flevoziekenhuis hoge ogen: uitslagen van onderzoeken worden soms al op dezelfde dag met de patiënt besproken en voor patiënten is het behandeltraject (van voorbereiding tot nazorg) duidelijk in kaart gebracht.

Omdat het Flevoziekenhuis volgens het Planetree zorgconcept werkt, scoort het hoog op service en patiëntgerichtheid; een patiënt kan vaak op één dag alle onderzoeken en de uitslag krijgen en kan zowel telefonisch als via de website www.mijnflevoziekenhuis.nl een afspraak maken. Ook heeft hij keuze in type verdoving of in behandelend specialist.

Daarnaast scoort het Flevoziekenhuis hoog qua wachttijden; er zijn nauwelijks of geen wachttijden voor de polikliniek, diagnose en behandeling.

Elsevier

Voor het onderzoek heeft Elsevier verplicht openbare en feitelijke gegevens vergeleken, die ziekenhuizen aanleveren bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het programma Zichtbare Zorg (385 van de 823 kwaliteitskenmerken van 2011). Dit jaar zijn voor het eerst ook ervaringen van patiënten (Consumer Quality Index) in het onderzoek meegenomen.

Klik hier voor onze score in 2011
Klik hier voor onze score in 2010
Klik hier voor onze score in 2009

Pin It