Het Flevoziekenhuis heeft van zorgverzekeraar Menzis het TopZorg predicaat 2013-2014 ontvangen voor de behandeling van dikkedarmkanker. Dit houdt in dat de zorg voor darmkankerpatiënten aan extra eisen en wensen voldoet: niet alleen hoge medische standaarden, maar ook snellere toegang en consistente en betrouwbare informatievoorziening. Het predicaat is door Menzis toegekend na vooronderzoek naar reeds bestaande criteria van de beroepsgroep van medisch specialisten en patiënten zelf. Het Flevoziekenhuis heeft op dit moment al voor twee diagnosegroepen het TopZorg predicaat: spataderen en staar.

flevoziekenhuis-menzis-topzorg

Het Flevoziekenhuis heeft veel ervaring met de diagnostiek en behandeling van dikkedarmkanker of voorstadia daarvan. MDL-arts Marco Mundt: “Wij zijn ontzettend blij met dit predicaat. Want al jaren zorgen wij op de polikliniek MDL voor snelle opsporing bij patiënten met verdenking op dikkedarmkanker en een intensieve begeleiding van darmkankerpatiënten op de polikliniek Coloncare. Bovendien zijn wij actief betrokken bij het opsporen van dikkedarmkanker via het aankomende bevolkingsonderzoek naar darmkanker.”
Jaarlijks wordt in het Flevoziekenhuis een groot aantal patiënten met darmkanker behandeld, en dit aantal groeit elk jaar. De afdelingen MDL (Maag-, Darm- en Leverziekten) en Chirurgie werken intensief samen in het behandeltraject van deze patiënten. Ook de afdelingen Oncologie en Radiotherapie (AMC) zijn hier nauw bij betrokken.

TopZorg darmkanker

Een verdenking op kanker of de diagnose kanker heeft een grote impact op een mens. Daarom is het van groot belang dat de patiënt snel duidelijkheid krijgt over de diagnose en in het behandeltraject niet alleen de ziekte wordt behandeld, maar ook de patiënt goed wordt begeleid. In een TopZorg ziekenhuis kunnen patiënten snel terecht bij de MDL-arts (maag-, darm- en leverziekten) voor onderzoek en bij de chirurg voor verdere onderzoeken en het behandelplan. Ook is er veel aandacht voor psychosociale ondersteuning, en begeleiding door een coloncare-verpleegkundige.

Wens van patiënt voorop

Meer nog dan in voorgaande edities van TopZorg ligt de nadruk op de wensen en eisen die patiënten stellen aan de zorg die ze krijgen. Bij de toekenning van TopZorg is daarom nauw samengewerkt met de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) en de Stichting voor Patiënten met Kanker aan het Spijsverteringskanaal (SPKS). De criteria die Menzis hanteert voor het TopZorg predicaat worden opgesteld in nauw overleg met het Nederlands Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) en de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde.

Pin It