In de hectiek van het ziekenhuis lukt het niet altijd om goed afscheid te nemen. Dat is de ervaring van geestelijk verzorger Rianne Veenstra. Zij nam het initiatief voor een herinneringsdag, die voor het eerst plaatsvond op 20 november jl.  Nabestaanden van overleden patiënten hebben hun dierbaren herdacht door hun naam op een herinneringstegel te schrijven en een steentje uit te zoeken. Een kunstenaar maakt er een mozaïek van.

flevoziekenhuis-herinneringsdagLonneke Drubbel, medewerker van het Flevoziekenhuis, steekt een kaars aan
tijdens de eerste herinneringsdag van het Flevoziekenhuis.

Rianne Veenstra: “Mensen zijn kostbaar, maar tegelijk ook kwetsbaar. Dat ervaren we in het ziekenhuis elke dag. Soms zijn patiënten zo kwetsbaar, dat ze na een kortdurende of langdurige opname overlijden. Er is in het tijdsbestek van de ziekenhuisopname vaak een intens en bewogen contact tussen patiënten, familie en medewerkers. Met deze dag willen we aangeven dat we onze overleden patiënten en medewerkers met respect gedenken. Door mee te doen aan een van de herinneringsmomenten, een steentje te leggen en/of de naam van de overledene in het herinneringsboek te schrijven kan iedereen zijn of haar eigen bijdrage leveren aan deze dag.”

Ontmoeting

Marja Buhrer Tavenier kwam samen met haar zussen naar de herinneringsdag om  haar man Marjo te herdenken. “Mijn man heeft hier langere tijd gelegen. Op een gegeven moment voelde het als ons thuis. Hij is op 6 juli dit jaar overleden. Ik wilde dit moment graag bijwonen. Bijzonder om de verpleegkundigen die mijn man hebben verzorgd hier weer te mogen ontmoeten.”

Anneke van den Broek herdenkt een goede vriend. “Hij heeft hier een jaar lang heel veel gelegen. Eind april is hij overleden. Jammer genoeg in een groot ziekenhuis, waar we de warmte van het Flevoziekenhuis misten. Mijn vriend ging hier elke zondag naar de oecumenische viering. Ik ben dat blijven doen. Ik steek regelmatig een kaarsje voor hem aan in het Stiltecentrum. We hebben hier veel meegemaakt, en het is fijn om hier terug te komen. Mooi dat er nu ook een gezamenlijk moment is van herdenken.”

Ook medewerkers zijn blij met deze dag om hun overleden collega’s of dierbaren te herdenken. Rianne Veenstra: “Ze bezochten in hun lunchpauze een van de herinneringsmomenten. Het was bijzonder om te zien dat collega’s nabestaanden van overleden patiënten ontmoeten en begroeten.”

De herinneringsdag past in het Planetree concept voor mensgerichte zorg en wordt een jaarlijks terugkerend moment in het Flevoziekenhuis.

Pin It