De stomazorg die het Flevoziekenhuis biedt voldoet aan de normen van goede stomazorg van de Nederlandse Stomavereniging. De vereniging heeft deze normen ontwikkeld samen met stomadragers,  stomaverpleegkundigen, chirurgen en urologen. De stomazorg van het Flevoziekenhuis is getoetst aan deze normen en goed bevonden.

stoma-zorgwijzer

Het Flevoziekenhuis beschikt over een aantal gespecialiseerde stomaverpleegkundigen, die samen met de wond-, incontinentie- en decubitusverpleegkundigen, het SWID-team vormen. De stomaverpleegkundigen begeleiden hun patiënten intensief, zowel vóór de operatie, tijdens de ziekenhuisopname als na het ontslag van de patiënt. Zij geven uitleg en instructie over stomazorg en adviseren bij stoma- en huidproblemen. Daarnaast begeleiden zij de patiënt bij sociale en emotionele problemen die het gevolg zijn van een stoma. Ook geven de stomaverpleegkundigen voorlichting en adviezen aan (wijk)verpleegkundigen en (huis)artsen.

Stoma Zorgwijzer

Het Flevoziekenhuis doet sinds halverwege 2012 mee aan de Stoma Zorgwijzer, een nieuwe website die stomadragers betrouwbare informatie biedt over de stomazorg in Nederlandse ziekenhuizen. Omdat het Flevoziekenhuis voldoet aan de normen van goede stomazorg, is het ziekenhuis in de Stoma Zorgwijzer gemarkeerd met een groen vinkje.

Doel van de Stoma Zorgwijzer is om de (toekomstige) stomadrager inzicht te verlenen in hoe de stomazorg in een bepaald ziekenhuis georganiseerd is en in hoeverre het ziekenhuis voldoet aan de verwachtingen van de Nederlandse Stomavereniging.

Pin It