Vanaf 1 januari 2013 heeft de Cliëntenraad van het Flevoziekenhuis een nieuwe voorzitter: Jacquelien Noordhoek. Noordhoek (1961) is sinds een jaar lid van de Cliëntenraad. De Cliëntenraad is een adviesorgaan dat wettelijk verankerd is in het ziekenhuis en dat de belangen van (toekomstige) patiënten van het Flevoziekenhuis behartigt.

flevoziekenhuis-noordhoek

Jacquelien Noordhoek is in het dagelijks leven directeur van de Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting (NCFS) en is goed op de hoogte van wat patiënten belangrijk vinden. Zij is orthopedagoge en bedrijfskundige. Patiëntenparticipatie is voor haar een belangrijk aspect van de zorg: “Ik vind het Flevoziekenhuis een prachtig ziekenhuis met kwalitatief zeer hoogwaardige zorg. Het is een mooie uitdaging om daar vanuit het patiëntenperspectief een steentje aan te mogen bijdragen”.

Jacquelien Noordhoek volgt voorzitter Aad Regeer op, die helaas op 5 november jongstleden onverwacht overleden is. Noordhoek was al eerder als zijn opvolger benoemd. De overige leden van de Clientenraad zijn: Bert van Vaneveld, Aad van ’t Hof, Miriam Appelman, Finnie Deijs, Damar Ismangil, Karin Radwan en Joyce Goede (zij verlaat de Cliëntenraad per 1 januari a.s. na acht jaar lidmaatschap).

Cliëntenraad Flevoziekenhuis

Het Flevoziekenhuis kent al sinds 2003 een Cliëntenraad. Door de jaren heen is de positie van de Cliëntenraad steeds belangrijker geworden voor het ziekenhuis; jaarlijks brengt zij gevraagd en ongevraagd adviezen uit ter verbetering van de kwaliteit van zorg, voeding en veiligheid. De Cliëntenraad onderhoudt ook contact met patiëntenorganisaties, zodat de raad goed op de hoogte blijft van wat patiënten belangrijk vinden.
Daarnaast looft de Cliëntenraad ieder jaar een prijs uit voor het beste zorgproject binnen het ziekenhuis, waardoor zorgverleners gestimuleerd en geïnspireerd worden om kritisch naar hun eigen zorgverlening te kijken. Alle inwoners van Almere worden uitgenodigd om te stemmen op hun favoriete project: www.flevoziekenhuis.nl/clientenjaarprijs. Dat kan tot 19 december.

Pin It