Anita Arts is de nieuwe voorzitter van de raad van bestuur van het Flevoziekenhuis. Na het vertrek van Jeltje Schraverus op 24 januari  bestaat de raad van bestuur voortaan uit 2 leden. Naast Anita Arts is Co’tje Admiraal lid van de raad van bestuur. Zij traden beiden per 1 maart 2012 al toe tot de raad van bestuur.
Per 1 januari 2012 is de topstructuur van het Flevoziekenhuis herzien. De directielaag is komen te vervallen. De verantwoordelijkheid is lager in de organisatie komen te liggen. Hiervoor zijn Eenheden voor een Verantwoord Resultaat (EVR) gevormd, met een medisch specialist als voorzitter, ondersteund door een bedrijfsleider. Deze EVR’s vallen rechtstreeks onder de raad van bestuur.

flevoziekenhuis-raad-van-bestuurAnita Arts en Co'tje Admiraal

Anita Arts was voor haar komst naar het Flevoziekenhuis lid van de raad van bestuur van het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis in Amsterdam. Dezelfde functie bekleedde zij gedurende 4 jaar bij ProRail. Co'tje Admiraal was directeur / eigenaar van organisatieadviesbureau On Speaking Terms. Zij was tot 2009 als gynaecoloog verbonden aan het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda.

Pin It