De eerstelijns verloskundigen van Zorggroep Almere, de gynaecologen en klinisch verloskundigen van het Flevoziekenhuis en de vrijgevestigde verloskundigen van de  praktijken Het Geboorte-atelier en De Eerste Stap werken vanaf woensdag 17 april samen om de zorg rond zwangerschap en geboorte beter op elkaar af te stemmen en te verbeteren.

flevoziekenhuis-zwanger-in-almereMaurien Prinz-Groenink wordt als eerste zwangere ontvangen en in de bloemetjes gezet door Hans Joosten,
programmamanager van het Centrum voor Zwangerschap en Geboorte.
(v.l.n.r.  Jacqueline Smit, teammanager verloskundigenpraktijk Castrovalva / Parkwijk van Zorggroep Almere,
Marcel van Alphen, gynaecoloog Flevoziekenhuis, Maurien Prinz-Groenink,
Jeannette van Capelleveen, klinisch verloskundige en Hans Joosten.

Tijdens een leerperiode van een half jaar worden in totaal circa 300 (willekeurig geselecteerde) zwangere vrouwen in Almere volgens een nieuwe werkwijze begeleid. De samenwerking bestaat uit 3 onderdelen. In de eerste plaats worden deelnemers aan de leerperiode uitgenodigd voor een eerste controle  in het Flevoziekenhuis. De eerste controle bestaat uit een echo, een gesprek met de eerstelijns verloskundige en een gesprek met de gynaecoloog. Na deze intake wordt de zwangere – afhankelijk van de zorgvraag – begeleid door ofwel de eerstelijns verloskundige ofwel de klinisch verloskundige of gynaecoloog van het ziekenhuis. In een multidisciplinair overleg wordt een voorstel voor het vervolgproces besproken en voorgelegd aan de zwangere.
Als tweede worden de zwangere vrouwen in groepsverband uitgenodigd voor een gesprek over de verschillende vormen van prenatale screening (onderzoek naar de gezondheid van het ongeboren kind). Als derde deel van de samenwerking hebben de zorgverleners van de 4 verschillende organisaties gedurende de zwangerschap inzage in elkaars dossier. Dit leidt tot een betere informatieoverdracht.

Doel van de samenwerking is een betere afstemming en verbetering van de zorg rond zwangerschap, bevalling en kraamtijd. De samenwerking past in het landelijke beleid dat gericht is op het verder terugdringen van het risico op babysterfte.

De 4 organisaties bekijken na een half jaar of en in welke vorm de samenwerking een vervolg krijgt. Het initiatief zou kunnen uitgroeien tot een gezamenlijk Centrum voor Zwangerschap en Geboorte, waar meerdere partijen zich bij kunnen aansluiten. Meer informatie over het initiatief is te vinden op: www.zwangerinalmere.nl

Pin It