Het Flevoziekenhuis beschikt sinds kort over een elektronisch dossier voor alle poliklinische patiënten: i.s.h.med van leverancier Siemens. Deze op SAP gebaseerde module voor digitale registratie van medische gegevens zorgt ervoor dat arts en gespecialiseerd verpleegkundige vanaf hun werkplek de patiëntbehandeling exact kunnen sturen en bewaken. Ook voldoet het systeem aan de behoefte aan een meer geüniformeerde werkwijze tussen de verschillende specialismen in het Flevoziekenhuis.

flevoziekenhuis-ish-med

De kracht van het systeem is dat alle generieke gegevens van een patiënt op één plek staan en te vinden zijn. Van anamnese, via diagnose tot aan de artsenbrief, i.s.h.med biedt alle vormen van patiëntgerelateerde documentatie en een duidelijk overzicht daarvan in het elektronische dossier. Het ziekenhuis kan daardoor de patiënten beter en adequater begeleiden, én efficiënter werken. Fase één van het elektronisch dossier van het Flevoziekenhuis ondersteunt daarmee de patiëntenzorg en vergroot de patiëntveiligheid.

Bijzondere aanpak

De implementatie van i.s.h.med in het Flevoziekenhuis was gebaseerd op het overnemen van een al binnen een van de andere SAP-ziekenhuizen ontwikkelde oplossing. “Dit heeft ons in hoge mate kosten en doorlooptijd bespaard in vergelijking met een traditioneel ontwerp/bouw traject”, licht Anita Arts, voorzitter van de raad van bestuur en opdrachtgever, toe. “We zijn er trots op dat het onze mensen gelukt is om de wil en discipline op te brengen om niet het systeem te willen veranderen, maar onze eigen werkwijze aan te passen. En dat blijkt prima te werken, zo geven onze artsen en gespecialiseerd verpleegkundigen nu al aan.”

Vervanging DCC

Vorig jaar gaf de raad van bestuur van het Flevoziekenhuis opdracht aan Siemens Nederland nv om, samen met PinkRoccade Healthcare, de bestaande registratieapplicatie DCC te vervangen. Deze vervanging was noodzakelijk omdat de levenscyclus van de applicatie ten einde liep. Het project ‘DCC-vervanging’ is september 2012 gestart en, geheel conform planning en budget, in april 2013 afgerond.

Uitgangspunt

Uitgangspunt voor de vervanging van het oude registratiesysteem was het creëren van de mogelijkheid om gegevens uit te wisselen tussen de verschillende specialismen, en (op termijn) in de zorgketen. Ook het uniformeren van de werkwijze tussen de vakgroepen was een belangrijke wens binnen het Flevoziekenhuis. I.s.h.med van Siemens is een beproefde grondslag voor soepele communicatie, documentatie en planning in een ziekenhuis.

Pin It