Het Flevoziekenhuis organiseert op donderdag 6 juni a.s. een thema-avond over ‘Overlijden rondom de geboorte’. De bijeenkomst is bedoeld voor vrouwen en hun partner die dit hebben meegemaakt en voor (huis)artsen, kraamverpleegkundigen, verloskundigen en medewerkers van kraamcentra. Aanmelden is gewenst.

flevoziekenhuis-voorgevel

Het overlijden van een kind rondom de geboorte is voor alle betrokkenen een ingrijpende gebeurtenis, die de nodige vragen oproept en veel verdriet teweeg brengt. Op de thema-avond wordt daar dieper op ingegaan.

Programma ‘Overlijden rondom de geboorte’

•    ‘Medische en verpleegkundige aspecten bij het overlijden van een baby’ door Joris Lenglet (gynaecoloog) en Louise Mossad (gespecialiseerd verpleegkundige afdeling Verloskunde)
•    ‘Wat betekent dit overlijden voor een gezin met eventueel andere kinderen en voor mensen persoonlijk’ door Ineke Eykelhoff (Humanitas, kinderen in rouw) en Rianne Veenstra (geestelijk verzorger Flevoziekenhuis)
In de pauze en na afloop is er gelegenheid om met elkaar in gesprek te raken en ervaringen uit te wisselen.

Aanmelden

De thema-avond begint om 19.30 uur. Geïnteresseerden zijn welkom in het Auditorium (2e verdieping) van het Flevoziekenhuis. Graag aanmelden vóór 1 juni via: gvz@flevoziekenhuis.nl. Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met Louise Mossad, gespecialiseerd verpleegkundige op de afdeling Verloskunde, (036) 868 8852.

Pin It