Het Flevoziekenhuis heeft uitbreiding van de opleidingserkenning voor Interne geneeskunde verkregen. Het betreft de onderdelen nefrologie en cardiologie. Dit zijn keuzeonderdelen in het 2e, 3e en 4e opleidingsjaar. De uitbreiding van de erkenning betekent ook dat andere artsen in opleiding tot bijvoorbeeld cardioloog of longarts, hier hun opleiding kunnen starten.

flevoziekenhuis-interne-verpleegafdeling

Internist/opleider Ser Peters: “Zij moeten de eerste jaren van hun opleiding verplicht stageonderdelen volgen van de interne opleiding.” Ser is blij met de erkenning: “Ons opleidingspalet is hiermee verbreed. Alle artsen in opleiding weten nu dat ze hier terecht kunnen.”
De uitbreiding van de erkenning is toegekend door de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten.

Pin It