Leesvoor

Het afgelopen jaar was voor het Flevoziekenhuis een jaar van omschakeling. Het Flevoziekenhuis heeft het accent moeten verleggen van groei naar stabilisatie, en voor enkele specialisaties zelfs naar krimp. Het licht positieve financiële resultaat van 2.2 miljoen is te danken aan incidentele meevallers.

flevoziekenhuis-loep

Het jaar 2013 staat voor het Flevoziekenhuis in het teken van herijking. Het is onze ambitie een uitstekend basisziekenhuis te zijn en blijven, met een breed zorgaanbod voor patiënten uit Almere en omgeving. Daarnaast gaan wij ons focussen op enkele kansrijke en passende medisch specialistische terreinen waarop we in de regio voorop lopen. Welke dat zijn bepalen we dit najaar. Op andere terreinen versterken we juist onze samenwerkingsverbanden met de 1e en 3e lijn. Bij herijking hoort ook dat we onze kosten gaan verlagen door anders te werken.

Van het bestuursverslag vindt u een samenvatting in de inleiding. Het bestuursverslag en de jaarrekening vindt u hier.