Het Flevoziekenhuis mag arts-assistenten gaan opleiden tot maag-, darm- en leverarts en tot reumatoloog. De Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) van de KNMG heeft de vakgroepen MDL (Maag-, darm- en leverziekten) en Reumatologie hiertoe erkenning verleend. Om de opleidingserkenning te verkrijgen, moeten vakgroepen aan hoge eisen op het gebied van de kwaliteit van zorg en organisatie voldoen. Met deze opleidingserkenningen wordt de samenwerking tussen Flevoziekenhuis en het AMC in Amsterdam nog verder versterkt.

flevoziekenhuis-voorgevel

Het aantal opleidingserkenningen voor het Flevoziekenhuis komt hiermee op 8. De vakgroepen die eerder een erkenning verkregen voor het opleiden van medisch specialisten zijn Interne geneeskunde, Gynaecologie, Kindergeneeskunde, KNO (keel-, neus- en oorheelkunde), Dermatologie en Chirurgie. De erkenning van Chirurgie in 2012 was een voorwaarde voor het aanvragen van de opleidingserkenning voor MDL.

Echografie

De registratiecommissie heeft de vakgroep Reumatologie ook erkenning verleend voor de ‘profileringsstage echografie’. Dit is een stage die arts-assistenten kunnen doen tijdens hun opleiding tot reumatoloog. Deze stage kan door arts-assistenten in opleiding van het AMC vooralsnog alleen in het Flevoziekenhuis gevolgd worden. Tijdens deze stage van drie maanden leert de arts-assistent het verrichten van echografie van het bewegingsapparaat en het doen van echogeleide puncties.

Pin It