Het Flevoziekenhuis biedt uitstekende zorg aan borstkankerpatiënten. Naar het oordeel van de BorstkankerVereniging Nederland (BVN) voldoet het ziekenhuis aan de Basiseisen van goede zorg in de Monitor Borstkankerzorg. Het multidisciplinaire mammacareteam van het Flevoziekenhuis heeft gespecialiseerde chirurgen in dienst, biedt met mammacareverpleegkundigen goede begeleiding vóór en na de operatie en doet alle noodzakelijke onderzoeken op één dag. Er is geen wachttijd voor de mammapoli.

pink-ribbon


Mammachirurg Suzan van der Meij: “Natuurlijk zijn we heel blij dat we voor het derde achtereenvolgende jaar het roze lintje krijgen van de BVN. Voor ons is het een bevestiging dat we onze borstkankerpatiënten goede zorg bieden, maar vooral een stimulans om onszelf te blijven verbeteren.”
Het Flevoziekenhuis heeft de toekenning van het lintje mede te danken aan de nauwe samenwerking met het AMC. Het mammacareteam maakt gebruik van de hoogwaardige faciliteiten van het academische ziekenhuis en daarnaast worden patiënten met borstkanker uit de regio Amsterdam voor een belangrijk deel in Almere geopereerd.

Achtergrondinformatie Monitor Borstkankerzorg

De Borstkankervereniging heeft de criteria van de Monitor Borstkankerzorg dit jaar opnieuw aangescherpt. Hiermee wil BVN een impuls geven om kwaliteit van borstkankerzorg, vanuit patiëntperspectief, te verbeteren. De aanscherping van de criteria is breed getoetst bij patiënten en professionals. Meer informatie is te vinden op www.monitorborstkankerzorg.nl.
De Monitor Borstkankerzorg laat zien hoe de zorg in ziekenhuizen is georganiseerd en biedt feitelijke ziekenhuisinformatie in combinatie met patiëntervaringen. De Monitor is ontwikkeld door Borstkankervereniging Nederland en Mediquest, met medewerking van Stichting Pink Ribbon, Stichting Miletus en de ziekenhuizen.

Pin It