Woensdag 11 september verzorgden 35 kinderen van Theaterschool Almere een wervelende Flashmob in de centrale hal van het Flevoziekenhuis. Aanleiding is de landelijke Week van de Alfabetisering: een tiende van de Nederlanders heeft moeite met lezen en schrijven en is dus ‘laaggeletterd’. Helaas rust hier een taboe op. Daarom besteedt het Flevoziekenhuis deze week aandacht aan deze laaggeletterde patiënten; voor hen kan een ziekenhuisbezoek namelijk best lastig zijn: komt het wel duidelijk over wat de arts vertelt? Zijn de medicijnbijsluiters en informatiefolders wel leesbaar? Allerlei zaken die een goede behandeling in de weg kunnen staan.

flevoziekenhuis-flashmoblaaggeletterdheid-sep2013

Deze week wordt in het Flevoziekenhuis daarom extra aandacht besteed aan de leesbaarheid van folders en het beschikbaar maken van beeldend materiaal in plaats van teksten. Ook krijgen zorgverleners praktische informatie over het herkennen en omgaan met laaggeletterde patiënten.

Pin It