Op 18 september heeft Prinses Laurentien, voorzitter van Stichting Lezen & Schrijven, het Taal spreekuur geopend in mijnInfopunt van het Flevoziekenhuis. Het Flevoziekenhuis is het eerste ziekenhuis dat een Taal spreekuur aanbiedt. Iedere week kunnen patiënten die moeite hebben met het lezen en begrijpen van een folder of formulier, hier terecht voor hulp. Het Taal spreekuur is één van de acties van het Flevoziekenhuis om laaggeletterde patiënten tegemoet te komen. Doel is tegelijkertijd om het aantal laaggeletterden in Almere te verminderen. Bij succes worden de openingstijden van het Taal spreekuur uitgebreid.

flevoziekenhuis-laurentien01

Tijdens het Taal spreekuur begeleidt een taalvrijwilliger een patiënt bij het lezen of invullen van een folder of formulier. Hierbij zal het gesprek ook gaan over het belang en voordeel van beter leren lezen en schrijven en welke mogelijkheden iemand heeft om in de eigen wijk of regio hiermee aan de slag te gaan. De taalvrijwilligers van dit Taal spreekuur zijn speciaal opgeleid via het programma Taal voor het Leven van Stichting Lezen & Schrijven. Zij laaggeletterden in de keuze om in hun eigen tempo en op hun eigen manier beter te leren lezen en schrijven.

Het Taal spreekuur vindt iedere woensdag van 13.30 tot 14.30 uur plaats in mijnInfopunt van het Flevoziekenhuis (bij de hoofdingang direct links).

Het Taal spreekuur is tot stand gekomen in samenwerking met de Stichting Lezen & Schrijven en gemeente Almere.

Flevoziekenhuis doorbreekt het taboe op laaggeletterdheid

Moeite hebben met lezen en schrijven, ofwel laaggeletterdheid, is helaas een taboe in Nederland. Voor laaggeletterde patiënten kan een ziekenhuisbezoek namelijk best lastig zijn: komt het wel duidelijk over wat de arts vertelt? Zijn de medicijnbijsluiters en informatiefolders wel leesbaar? Allerlei zaken die een goede behandeling in de weg kunnen staan. Laaggeletterden hebben hierdoor een grotere kans op een chronische ziekte dan mensen die wel goed kunnen goed lezen en schrijven.

In het Flevoziekenhuis wordt daarom meer aandacht besteed aan de leesbaarheid van folders en het beschikbaar maken van beeldend materiaal in plaats van teksten. Ook krijgen zorgverleners informatie over het herkennen van en omgaan met laaggeletterde patiënten.  

Voorafgaand aan de opening had Prinses Laurentien een lunch met vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en instellingen uit Flevoland. De deelnemers bespraken op welke wijze zij binnen hun organisatie bezig zijn met het thema laaggeletterdheid.

Pin It