Leesvoor

Vanaf deze week is het voor zwangeren die onder controle staan van een verloskundige of gynaecoloog van het Flevoziekenhuis mogelijk om zelf online hun actuele medische gegevens in te zien. Zij kunnen via de afsprakenwebsite mijnFlevoziekenhuis.nl hun zwangerschapskaart online inzien: denk aan de medische gegevens van de laatste controleafspraak, medisch verleden (eventueel vorige zwangerschappen) en bevallingsverslagen (per baby). Bijkomend voordeel is dat de zwangere bij complicaties deze informatie ook kan laten zien aan een andere zorgverlener, ook buiten Almere.

mijnflevozh

Zwangeren komen tijdens hun zwangerschap zeer regelmatig bij de verloskundige of gynaecoloog. Bij iedere controle-afspraak wordt bijvoorbeeld de bloeddruk gemeten en worden bijzonderheden rondom de zwangerschap en bevalling besproken. Door de veelheid aan informatie is het voor zwangeren – en hun partners – prettig om dit te kunnen nalezen. Dit is nu mogelijk door de zwangerschapskaart online.

De zwangerschapskaart online is tot stand gekomen in samenwerking met het software bedrijf BMA, leverancier van het informatiesysteem voor de verloskunde onder de productnaam Mosos.

Aanmelden

Geïnteresseerde zwangeren die hun zwangerschapskaart willen inzien, kunnen zich aanmelden via www.mijnFlevoziekenhuis.nl (DigiD met SMS functie is vereiste).
Voor meer informatie: www.mijnFlevoziekenhuis.nl.