Maculadegeneratie patiënten kunnen in het Flevoziekenhuis rekenen op uitstekende zorg en dienstverlening. Dat is donderdag 3 oktober bevestigd door de uitreiking van het Certificaat Maculadegeneratie aan de afdeling Oogheelkunde tijdens de 9e Oogzorgnetwerkdag. Samen met het Antonius Ziekenhuis in Sneek en Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis in Dirksland, is het Flevoziekenhuis het eerste ziekenhuis dat dit certificaat behaalt.

flevoziekenhuis-macula-degeneratie

“Wij zijn natuurlijk heel blij en trots dat wij dit certificaat binnen hebben”, zegt oogarts Marjolein Ronday. “Maar belangrijker is dat onze patiënten kunnen rekenen op een korte wachttijd, snelle doorlooptijd en zorg volgens de meest actuele richtlijnen.”
Met het behalen van het certificaat maculadegeneratie is de kwaliteit van de afdeling Oogheelkunde voor deze patiëntengroep inzichtelijk gemaakt. De afdeling Oogheelkunde ziet het behalen van het certificaat als eerste stap en zet zich in om ook voor de behandeling van staar, glaucoom en diabeteszorg een certificaat te behalen.

Excellente oogzorg

Een auditteam van Het Oogzorgnetwerk heeft de werkwijze van het Flevoziekenhuis vergeleken met een normenkader, dat aangeeft waaraan excellente oogheelkundige zorg aan patiënten met maculadegeneratie moet voldoen. Zo dient een patiënt die komt voor maculadegeneratie snel geholpen en geïnformeerd te worden.
Het normenkader is opgesteld door een expertgroep, bestaande uit drie oogartsen uit verschillende partnerziekenhuizen. Het auditteam bestaat uit professionals die dagelijks bij de zorg en behandeling van oogheelkundige patiënten zijn betrokken, maar niet werkzaam zijn in het Flevoziekenhuis.

Zichtbare kwaliteit

Oogzorgnetwerkpartners, inclusief betrokken oogartsen, hechten groot belang aan het zichtbaar maken van kwaliteit. Dit zowel voor interne doeleinden (het sturen op kwaliteit en efficiency) als voor het afleggen van externe verantwoording aan patiënten, verwijzers en zorgverzekeraars.
De Oogzorgnetwerkpartners die aantoonbare kwaliteit leveren zijn te herkennen aan een speciaal beeldmerk.

Pin It