De maag-, darm- en leverartsen van het Flevoziekenhuis en de huisartsen van Zorggroep Almere zijn in het voorjaar gestart met het opsporen van ongeveer 850 Almeerders die meer dan gemiddeld kans lopen om darmkanker te krijgen. Deze gezamenlijke campagne heeft al tenminste 80 reacties opgeleverd.

flevoziekenhuis-darmen

Darmkanker komt in Nederland veel voor, maar is in een vroeg stadium meestal goed te behandelen. Het onderzoek richt zich op:
  • De groep tussen 45 en 75 jaar met een eerstegraads familielid die voor zijn of haar 50ste jaar darmkanker heeft gekregen
  • De groep tussen 45 en 75 jaar met twee eerstegraads familieleden die darmkanker hebben gekregen voor hun 70ste jaar
Als de huisarts vaststelt dat zijn patiënt inderdaad tot de risicogroepen behoort, volgt een verwijzing naar de polikliniek voor Maag-, Darm- en Leverziekten (MDL) van het ziekenhuis voor nader onderzoek en behandeling. Dit heeft tot nu toe tenminste 80 doorverwijzingen opgeleverd.

Eventuele poliepen worden verwijderd, want deze kunnen voorlopers zijn van darmkanker. Door vroegtijdige verwijdering kan deze poliep zich niet ontwikkelen tot kanker en wordt de kans dat iemand darmkanker krijgt vele malen kleiner.
Darmkanker komt trouwens iets vaker bij mannen voor dan bij vrouwen.

Pin It