Het Flevoziekenhuis behoort tot de kopgroep van de beste ziekenhuizen volgens opinieblad Elsevier. Het Flevoziekenhuis volgt direct op de nummer 1 -het Medisch Centrum Alkmaar - in een kopgroep van 17 ziekenhuizen. In totaal zijn 91 ziekenhuizen beoordeeld aan de hand van 542 indicatoren voor de kwaliteit van de zorg.


elsevier

Score Flevoziekenhuis

Het Flevoziekenhuis behaalt de maximale score op de onderdelen effectiviteit, medische zorg en (korte) wachttijden. Verder wordt bovengemiddeld gescoord op patiëntgerichtheid en veiligheid. Het Flevoziekenhuis voldoet aan volumenormen: er worden voldoende operaties en behandelingen per jaar uitgevoerd om deze expertises te behouden, er is sprake van een adequate registratie en administratie.
 
Uitslagen van onderzoeken worden soms al op dezelfde dag met de patiënt besproken en voor patiënten is het behandeltraject (van voorbereiding tot nazorg) duidelijk in kaart gebracht. Er zijn nauwelijks of geen wachttijden voor de polikliniek, diagnose en behandeling. Er is een goede dienstverlening en informatievoorziening. Voor een aantal behandelingen is patiënten gevraagd naar hun oordeel op bejegening. Daar is op onderdelen nog verbetering mogelijk. Verder wordt de financiële positie van het Flevoziekenhuis als matig beoordeeld.
 
Opzet onderzoek

Voor het onderzoek ‘De beste ziekenhuizen definieert Elsevier een goed functionerend ziekenhuis als: “veilig voor de patiënt, nauwgezet en up-to-date in de medische zorg, betrouwbaar als organisatie, optimaal als voorlichter en begeleider van de patiënt”. Het opinieblad heeft verplicht openbare en feitelijke gegevens vergeleken, die ziekenhuizen aanleveren bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het programma Zichtbare Zorg. Verder zijn ervaringen van patiënten in het onderzoek meegenomen.
Ook vorig jaar eindigde het Flevoziekenhuis bij de beste ziekenhuizen in het Elsevier-onderzoek. Zie voor meer informatie: www.elsevier.nl/besteziekenhuizen2013.


Pin It