“Goed voorbeeld doet goed volgen”; dat is de reden voor de jaarlijkse prijsuitreiking door de Cliëntenraad van het Flevoziekenhuis. Ook dit jaar gaat de Cliënten Jaar Prijs naar het project dat de beste verbetering van de zorg aan onze patiënten biedt. De Cliëntenraad heeft een voorselectie gemaakt en reikt de prijs uit op basis van de uitslag van de publieksverkiezing. Tot en met 31 december kan iedereen online de filmpjes van de 3 genomineerde projecten bekijken en stemmen. De winnaar wordt na 14 januari bekend gemaakt.

flevoziekenhuis-clienten-jaarprijs-2013

De 3 genomineerde zorgprojecten presenteren zich met een filmpje op www.flevoziekenhuis.nl/clientenjaarprijs:
  • ‘Herinneringsdag’ van de Geestelijke verzorging
  • ‘Optimaliseren wachtruimte Mammapoli’ door Radiologie
  • ‘Kinesio-tape na knieschijf-luxatie’ van de Gipskamer
Jacquelien Noordhoek, juryvoorzitter van de Cliënten Jaar Prijs 2013: “De Cliëntenraad is erg blij dat er weer zoveel goede projecten zijn ingezonden voor de Cliënten Jaar Prijs.  Ze zijn allemaal heel laagdrempelig en vanaf de werkvloer ontstaan. Bovendien dragen ze allemaal bij aan de kwaliteit van onze zorg. Dit jaar waren de 7 inzendingen erg verschillend van elkaar. Dit maakte de keuze van de jury om een voorselectie te maken lastig.”

Iedereen kan stemmen

Alle Almeerders en overige geïnteresseerden kunnen online stemmen op hun favoriete project. Daarnaast kan ook ‘live’ gestemd worden via stemformulieren op vrijdag 13 december (van 10.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 15.00 uur) in de centrale hal van het Flevoziekenhuis. Leden van de Cliëntenraad tonen op een laptop de filmpjes van de 3 genomineerden. Het aantal online en de ‘live’ stemmen bepaalt uiteindelijk wie de winnaar is.

Cliënten Jaar Prijs 2013

Het Flevoziekenhuis zoekt altijd naar mogelijkheden om de zorg aan haar patiënten beter te maken. De Cliëntenraad heeft daarom alle medewerkers en artsen uitgenodigd om een vernieuwend zorgproject aan te melden. Dit heeft geleid tot 7 aanmeldingen. De jury heeft hieruit 3 projecten genomineerd op basis van de volgende criteria: verbeterde zorg, meer individuele aandacht, autonomie van de patiënt en een voorbeeldfunctie binnen het ziekenhuis.

Samenstelling jury

De jury van de Cliënten Jaar Prijs 2013 bestaat uit de leden van de Cliëntenraad onder voorzitterschap van Jacquelien Noordhoek (tevens directeur NCFS). De Cliëntenraad behartigt de algemene belangen van de patiënten en hun naasten en bestaat uit leden die niet werkzaam zijn in het Flevoziekenhuis.

De winnaar

De winnaar krijgt een bijzondere prijs. De prijs bestaat uit een kunstwerk van een Almeerse verstandelijk beperkte kunstenaar (verbonden aan Atelier ‘De Witte Olifant’) en een geldbedrag. Dit geldbedrag van 2.500 euro kan besteed worden aan een stage, studiereis of vergelijkbare activiteit om het winnende project uit te bouwen of verbeteren.

Kijk ook op de Facebookpagina van het Flevoziekenhuis.

Pin It